Giełdowe okazje wprost od maklera

Jeśli dostrzegają Państwo bogactwo okazji inwestycyjnych, które daje giełdowy parkiet i chcą Państwo aktywnie oraz świadomie z nich korzystać, proponujemy specjalną usługę – Aktywne Doradztwo Giełdowe.


Aktywne Doradztwo Giełdowe pozwala Państwu na samodzielne podejmowanie decyzji inwestycyjnych, ale w oparciu o profesjonalne porady przygotowane dla Państwa przez maklerów DM BZ WBK. W ramach tej usługi, nasi maklerzy rekomendują Państwu co, kiedy i za ile kupić lub sprzedać, w zależności od bieżącej koniunktury dynamicznego rynku giełdowego i wynikających z tego okazji inwestycyjnych.

 

Dedykowany makler Domu Maklerskiego pomoże Państwu:

 • w znalezieniu ciekawych pomysłów inwestycyjnych oraz okazji rynkowych,
 • w podjęciu decyzji co, kiedy i za ile kupić lub sprzedać,
 • w skonstruowaniu portfela inwestycyjnego dzięki dostosowaniu przedmiotu oraz rozmiaru realizowanych transakcji do Państwa indywidualnych potrzeb oraz preferencji,
 • w technicznym procesie realizacji zleceń giełdowych,
 • w monitorowaniu portfela papierów wartościowych,
 • w zebraniu oraz interpretacji kompleksowych i aktualnych informacji o rynku kapitałowym oraz papierach wartościowych.
 

To Państwo dyktują warunki korzystania z Aktywnego Doradztwa Giełdowego, ustalając częstotliwość kontaktu oraz zakres oczekiwanego wsparcia. Nasz makler jest otwarty na Państwa sugestie, zarówno związane z wyborem strategii inwestycyjnej, jak i jej późniejszej modyfikacji. Zdefiniuje on również na życzenie, zakres informacji, które będą Państwo otrzymywać. Makler podpowie Państwu nie tylko wybór papieru wartościowego, ale również jego dokładną cenę, wielkość oraz czas realizowanej transakcji. Oczywiście, wszystkie parametry zleceń będą dostosowane do bieżącego składu Państwa portfela oraz zdefiniowanej wcześniej strategii inwestycyjnej.Aktywne Doradztwo Giełdowe jest przeznaczone dla inwestorów, którzy:
 • poszukują możliwości zarobku na zmienności notowań instrumentów giełdowych,
 • nie mają wystarczająco dużo wolnego czasu, żeby na bieżąco wyszukiwać oraz analizować pojawiające się na rynkach możliwości inwestycyjne,
 • oczekują rekomendacji dotyczących zmian w portfelu inwestycyjnym oraz jego monitoringu.
 

Umowę o Aktywne Doradztwo Giełdowe mogą Państwo zawrzeć w jednym z Regionalnych Biur Wealth Management, których lista dostępna jest tutaj, a także telefonicznie kontaktując się z pracownikami zespołu maklerów transakcyjnych. Jeśli posiadają już Państwo umowę maklerską to, również z pomocą pracowników zespołu maklerów transakcyjnych lub zespołu wsparcia maklerskiego, mogą ją Państwo rozszerzyć o usługę Aktywnego Doradztwa Giełdowego – szczegóły w zakładce Nasz zespół.

 

Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie przez klienta aktywów własnych objętych tą usługą o wartości minimum 300 000 zł.

 

Nieodłączną częścią korzystania zarówno z usług maklerskich, jak i podejmowania każdej innej inwestycji, jest ryzyko. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Więcej informacji na temat instrumentów finansowych oraz ryzyka z nimi związanego znajduje się na stronie internetowej //static3.bzwbk.pl/asset/i/n/f/informacje_instrumenty_i_ryzyko_70599.pdf.

Do głównych czynników ryzyka związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się:

 1. ryzyko nieodpowiednich rekomendacji - rekomendacje inwestycyjne przygotowywane są na podstawie informacji przekazanych przez klienta Domowi Maklerskiemu poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety służącej do przeprowadzenia oceny odpowiedniości, której celem jest dostosowanie świadczonych usług do indywidualnej sytuacji klienta i tym samym działanie w najlepiej pojętym interesie klienta; istnieje ryzyko, iż przekazywane klientowi rekomendacje inwestycyjne nie będą uwzględniały jego indywidualnej sytuacji; ryzyko takie powstaje w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany w zakresie dotyczącym wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej lub celów inwestycyjnych klienta oraz niepoinformowania o niej Domu Maklerskiego;
 2. ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) – niewłaściwie oszacowana wartość, nietrafiona ocena dot. kierunku zmian cen lub przyjęcie niewłaściwego horyzontu czasowego inwestycji i związane z tym zalecone zachowanie inwestycyjne mogą powodować, iż wyniki z inwestycji będą gorsze od oczekiwanych; w szczególności istnieje możliwość poniesienia straty pierwotnie zainwestowanego kapitału;
 3. ryzyko dezaktualizacji rekomendacji - istnieje ryzyko związane z ograniczoną w czasie aktualnością rekomendacji inwestycyjnej przekazanej klientowi.


Podejmując decyzję inwestycyjną korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego klient powinien mieć na uwadze ryzyko związane z tą usługą. Klient powinien mieć także na uwadze to, iż przedmiotem rekomendacji inwestycyjnej są wyłącznie instrumenty finansowe będące w ofercie Domu Maklerskiego lub instrumenty finansowe, w których obrocie Dom Maklerski pośredniczy.

W celu korzystania z usługi Aktywnego Doradztwa Giełdowego należy posiadać rachunek maklerski rozszerzony o świadczenie usług w ramach Aktywnego Doradztwa Giełdowego. Rachunek można otworzyć w jednym z wybranych Regionalnych Biur Wealth Management, których lista dostępna jest tutaj. Otworzyć rachunek bądź rozszerzyć już posiadaną umowę maklerską można także telefonicznie, kontaktując się z pracownikami zespołu maklerów transakcyjnych - szczegóły tutaj.
 

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2017 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993.334.810 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex