Aktualna oferta

  • Oferta Domu Maklerskiego BZ WBK (dalej DM BZ WBK) w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia funduszy i subfunduszy inwestycyjnych ( dalej „fundusze”, „fundusze inwestycyjne”) kształtowana jest oparciu o:
    - listę funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „BZ WBK TFI”).
  • Klienci mogą nabywać (w tym w wyniku konwersji/zamiany) fundusze wchodzące w skład oferty sprzedażowej w jednostkach DM BZ WBK.
  • Fundusze określonych TFI nie znajdujące się w aktualnej ofercie sprzedażowej, niemniej objęte umową pomiędzy DM BZ WBK a obsługiwanymi TFI mogą być przedmiotem innych zleceń i dyspozycji (innych niż zlecenie nabycia lub nabycia w wyniku konwersji/zamiany) pod warunkiem, że czynności te nie będą skutkowały nabyciem funduszy innych niż znajdujących się w aktualnej ofercie sprzedażowej DM BZ WBK.

Zarządzenie nr 314/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz określenia warunków świadczenia usług w zakresie obsługi funduszy zarządzanych przez te instytucje

Aktualne Zasady dystrybucji [PDF]

 

Jesteś zainteresowany nasza ofertą? Sprawdź:

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2018 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993.334.810 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Banku Zachodniego WBK S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex