Aktualna oferta

 • Oferta Domu Maklerskiego BZ WBK (dalej DM BZ WBK) w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia funduszy i subfunduszy inwestycyjnych ( dalej „fundusze”, „fundusze inwestycyjne”) kształtowana jest oparciu o:
  - listę funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „BZ WBK TFI”) oraz
  - listy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) inne niż BZ WBK TFI, przygotowane przez podmioty z Grupy BZ WBK i Banco Santander (dalej „lista funduszy trzecich”, łącznie oba punkty „oferta sprzedażowa”).
 • Celem listy funduszy trzecich wykorzystywanej do tworzenia oferty sprzedażowej jest wyselekcjonowanie najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w głównych kategoriach funduszy inwestycyjnych. Lista funduszy trzecich jest tworzona w oparciu o następujące parametry:
  - kryteria minimalne (np. wartość aktywów netto, okres istnienia funduszu, dokonywanie przez TFI wyceny jednostek uczestnictwa na bazie dziennej),
  - ocenę jakościową i ilościową polegająca na analizie czterech obszarów:
  + oceny podmiotu zarządzającego aktywami,
  + oceny zespołu zarządzającego funduszem w tym jego historycznych wyników,
  + oceny procesu inwestycyjnego,
  + oceny procesu zarządzania ryzykiem.
  - inne kryteria istotne z punktu widzenia oferowania funduszy inwestycyjnych.
 • Klienci mogą nabywać (w tym w wyniku konwersji/zamiany) fundusze wchodzące w skład oferty sprzedażowej w jednostkach DM BZ WBK.
 • Fundusze określonych TFI nie znajdujące się w aktualnej ofercie sprzedażowej, niemniej objęte umową pomiędzy DM BZ WBK a obsługiwanymi TFI mogą być przedmiotem innych zleceń i dyspozycji (innych niż zlecenie nabycia lub nabycia w wyniku konwersji/zamiany) pod warunkiem, że czynności te nie będą skutkowały nabyciem funduszy innych niż znajdujących się w aktualnej ofercie sprzedażowej DM BZ WBK.

Zarządzenie nr 456/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
zarządzenie określające towarzystwa funduszy inwestycyjnych, do których DM przekazuje przyjęte zlecenia na fundusze inwestycyjne

Aktualne Zasady dystrybucji [PDF]

 

Jesteś zainteresowany nasza ofertą? Sprawdź:

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2017 © Bank Zachodni WBK

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standardowy, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Młody Rekin, Day Trading, Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych, Dla członków SII.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex