Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z końcem 2017 roku Dom Maklerski BZ WBK zaprzestał świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2018 r. zlecenia i dyspozycje dot. posiadanych przez Państwa jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nabytych za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK mogą być przez Państwa złożone:

1. W przypadku Funduszy Arka - za pośrednictwem dystrybutora Banku Zachodniego WBK S.A.

  • poprzez platformę BZWBK24 Internet – w przypadku posiadania usługi bankowości elektronicznej w BZ WBK lub
  • osobiście w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A.


2. W przypadku Funduszy Inwestycyjnych NN:
  • w siedzibie NN Investment Partners TFI S.A., ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (IV p.)
  • za pośrednictwem dystrybutora Moventum sp. z o.o., poprzez platformę internetową tj.:
    - za pośrednictwem serwisu transakcyjnego NN TFI24 (www.nntfi24.pl) - w przypadku, posiadania indywidualnego Numeru Uczestnika, do którego nie wskazano Pełnomocników,
    - za pośrednictwem serwisu internetowego eFund.pl (www.efund.pl) - w przypadku, posiadania indywidualnego Numeru Uczestnika, do którego wskazano Pełnomocników, gdy posiadany Numer Uczestnika prowadzony jest jako tzw. Wspólny Rejestr Małżeński (WRM) oraz gdy Uczestnikiem jest firma.
Złożenie zlecenia/dyspozycji będzie możliwe po okazaniu dowodu osobistego, podaniu Numeru Uczestnika i złożeniu właściwego Oświadczenia dostępnego w siedzibie NN Investment Partners TFI S.A.

3. W odniesieniu do pozostałych funduszy - za pośrednictwem dystrybutorów obsługujących poszczególne fundusze. Informacje o dystrybutorach dostępne są na niżej wskazanych stronach internetowych:
  Zlecenia składane u dystrybutorów opisanych w pkt 1-3 powyżej realizowane będą zgodnie z zasadami obowiązującymi u danego dystrybutora, na podstawie odrębnie zawartej umowy.
 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami w placówce prowadzącej Państwa rachunek inwestycyjny (lista placówek wraz z telefonami i godzinami otwarcia znajduje się na stronie www.dmbzwbk.pl) lub z Contact Center Domu Maklerskiego BZ WBK pod numerem 61 856 44 45 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. 

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2018 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993.334.810 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Banku Zachodniego WBK S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex