Rachunek dla pracowników instytucji finansowych

czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub posiadających akcje pracownicze: banków (w formie spółek akcyjnych) lub innych instytucji świadczących usługi finansowe, notowanych na polskim rynku regulowanym, spółek zależnych z Grupy BZ WBK oraz osoby będące stroną umów agencyjnych zawartych z BZ WBK Leasing S.A., BZ WBK Finanse & Leasing S.A., BZ WBK Faktor Spółka z o.o. lub z Bankiem Zachodnim WBK S.A. o prowadzenie placówek „Banku Zachodniego WBK Partner”.

 

Najważniejsze korzyści

 • 0 zł za prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za przelewy w Grupie BZ WBK,
 • 0,3% prowizji od zlecenia na akcje (min. 5 zł),
 • 8 zł prowizji za indeksowy kontrakt terminowy,
 • mobilny dostęp do rachunku przez komputer (serwis Inwestor online) i komórkę (aplikacja Inwestor mobile),
 • szeroki wybór instrumentów finansowych – możliwość kupna i sprzedaży akcji, kontraktów terminowych, opcji, ETFów, obligacji,
 • dostęp do giełd zagranicznych,
 • krótka sprzedaż – możliwość sprzedaży wybranych papierów wartościowych bez konieczności ich posiadania w momencie składania zlecenia,
 • szybka wypłata – możliwość wypłaty gotówki natychmiast po sprzedaży instrumentów finansowych,
 • limit należności – możliwość kupna instrumentów finansowych bez posiadania pełnego pokrycia w gotówce.

Dodatkowe atuty

 • bezpłatne wsparcie ekspertów – możliwość korzystania z opracowań przygotowywanych przez cenionych analityków,
 • dostęp do dedykowanej Strefy Premium obejmującej dodatkowe opracowania analityczne, takie jak: ATrakcja dnia, Okiem analityka technicznego oraz analizy futures na WIG20 intraday, które mogą okazać się pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 • doradztwo inwestycyjne – inwestycje z pomocą profesjonalistów,
 • dostęp do ofert publicznych - możliwość zapisu na akcje nowej emisji,
 • limit należności – możliwość zakupu wybranych instrumentów finansowych przy częściowym pokryciu wartości zlecenia. Brakującą kwotę należy uzupełnić w ciągu 2 dni sesyjnych,
 • finansowe zabezpieczenie przyszłości – możliwość inwestowania na IKE.

Przydatne informacje

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 

Jeśli jesteś już naszym klientem

Przez telefon

 
 1. Zadzwoń do naszego Contact Center i złóż oświadczenie pracownika instytucji finansowej.
 2. Inwestuj aktywnie w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

W placówce

 
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Złóż odpowiedni wniosek.
 3. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile korzystając z obniżonej prowizji.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek oraz odpowiedni wniosek i od razu będziesz mógł korzystać z rachunku.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile korzystając z obniżonej prowizji.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2017 © Bank Zachodni WBK

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standardowy, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Młody Rekin, Day Trading, Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych, Dla członków SII.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex