Rachunek dla pracowników instytucji finansowych

czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub posiadających akcje pracownicze: banków (w formie spółek akcyjnych) lub innych instytucji świadczących usługi finansowe, notowanych na polskim rynku regulowanym, spółek zależnych z Grupy BZ WBK oraz osoby będące stroną umów agencyjnych zawartych z BZ WBK Leasing S.A., BZ WBK Finanse & Leasing S.A., BZ WBK Faktor Spółka z o.o. lub z Bankiem Zachodnim WBK S.A. o prowadzenie placówek „Banku Zachodniego WBK Partner”.

 

Najważniejsze korzyści

 • 0 zł za prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za przelewy w Grupie BZ WBK,
 • 0,3% prowizji od zlecenia na akcje (min. 5 zł),
 • 8 zł prowizji za indeksowy kontrakt terminowy,
 • mobilny dostęp do rachunku przez komputer (serwis Inwestor online) i komórkę (aplikacja Inwestor mobile),
 • szeroki wybór instrumentów finansowych – możliwość kupna i sprzedaży akcji, kontraktów terminowych, opcji, ETFów, obligacji,
 • dostęp do giełd zagranicznych,
 • krótka sprzedaż – możliwość sprzedaży wybranych papierów wartościowych bez konieczności ich posiadania w momencie składania zlecenia,
 • szybka wypłata – możliwość wypłaty gotówki natychmiast po sprzedaży instrumentów finansowych,
 • limit należności – możliwość kupna instrumentów finansowych bez posiadania pełnego pokrycia w gotówce.

Dodatkowe atuty

 • bezpłatne wsparcie ekspertów – możliwość korzystania z opracowań przygotowywanych przez cenionych analityków,
 • dostęp do dedykowanej Strefy Premium obejmującej dodatkowe opracowania analityczne, takie jak: ATrakcja dnia czy analizy futures na WIG20 intraday, które mogą okazać się pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Sprawdź warunki udostępnienia strefy Premium w serwisie informacyjno-analitycznym.
 • dostęp do ofert publicznych - możliwość zapisu na akcje nowej emisji,
 • możliwość skorzystania z limitu należności - czyli zakupu wybranych instrumentów finansowych przy częściowym pokryciu wartości zlecenia. Brakującą kwotę należy uzupełnić w ciągu 2 dni sesyjnych,
 • Bezpłatne prowadzenie rachunku IKE - w celu finansowego zabezpieczenia przyszłości.

Przydatne informacje

 • Warunkiem skorzystania z tej oferty specjalnej jest złożenie odpowiedniego Oświadczenia pracownika instytucji finansowej. Możesz to wykonać telefonicznie lub osobiście w Oddziale, a oświadczenie będzie ważne rok od dnia złożenia. Aby po upływie roku dalej korzystać z preferencyjnych stawek opłat i prowizji, należy ponownie złożyć Oświadczenie – na kolejny rok.
 • Strefa Premium dostępna jest dla klientów, którzy spełniających przynajmniej jeden z następujących warunków:
  • posiadają Rachunek Trader, TopTrader lub VIP lub
  • posiadają rachunek dla pracowników instytucji finansowych lub
  • posiadają aktywną usługę Aktywnego Doradztwa Giełdowego lub
  • złożyli dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów (dostęp będzie możliwy do końca danego kwartału, w którym nastąpiło złożenie dyspozycji rozszerzającej) lub
  • wykonują średniomiesięczny obrót w ostatnim kwartale kalendarzowym na polskim rynku kasowym na poziomie 200 tys. zł lub
  • wykonują w ostatnim kwartale kalendarzowym obrót na rynku terminowym na poziomie co najmniej: 150 sztuk kontraktów indeksowych lub 20 sztuk kontraktów na stopy procentowe lub na obligacje lub 100 sztuk kontraktów akcyjnych lub 1000 sztuk kontraktów walutowych lub 100 sztuk opcji.
  Warunki te weryfikowane są raz na kwartał kalendarzowy, a dostęp do Strefy Premium aktywowany jest zawsze w terminie trzech pierwszych dni roboczych nowego kwartału.
 • Inwestowanie online
 • Korzystaj z wiedzy ekspertów DM BZ WBK
 • Wybierz inwestycje z doradcą
 • Zapisz się na akcje w ofercie publicznej
 • Zadbaj o swoją finansową przyszłość
 • Taryfa Opłat i Prowizji

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 

Jeśli jesteś już naszym klientem

Przez telefon

 
 1. Zadzwoń do naszego Contact Center i złóż oświadczenie pracownika instytucji finansowej.
 2. Inwestuj aktywnie w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

W placówce

 
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Złóż odpowiedni wniosek.
 3. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile korzystając z obniżonej prowizji.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek oraz odpowiedni wniosek i od razu będziesz mógł korzystać z rachunku.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile korzystając z obniżonej prowizji.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2017 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993.334.810 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex