Rachunek Standard

Rachunek: Dla każdego inwestora

Rachunek maklerski to podstawowe narzędzie każdego inwestora giełdowego. W wersji podstawowej pozwala on na dostęp do polskiego rynku kasowego. Rachunek standardowy można rozszerzyć o dostęp do rynków zagranicznych czy możliwość inwestowania w kontrakty terminowe. Posiadacze rachunku w DM BZ WBK mają również możliwość skorzystania z szerokiego wsparcia ekspertów.. A dzięki serwisowi Inwestor online i aplikacji Inwestor mobile masz do niego dostęp kiedy tylko chcesz.

 

Rachunek Trader i TopTrader

Rachunek: Dla aktywnych

Dla inwestorów, którzy chcą taniej inwestować, a których obrót kwartalny na rynkach akcji (polskim i zagranicznych) kształtuje się na poziomie odpowiednio 150 tys. zł (dla Rachunku Trader) oraz 600 tys. zł (dla Rachunku TopTrader) albo w zakresie indeksowych kontraktów na GPW – na poziomie odpowiednio 300 lub 900 i kontraktów. Traderzy mogą liczyć na niższe prowizje oraz profesjonalne wsparcie analityczne i edukacyjne.

 

Rachunek VIP

Rachunek: Dla klientów posiadających Konto VIP lub status klienta VIP w Banku Zachodnim WBK S.A.

Posiadacze Rachunku VIP mogą z niego korzystać bez opłat za jego prowadzenie, a także inwestować taniej i ze wsparciem naszych ekspertów.

 

Rachunek IKE

Rachunek: Dla każdego inwestora

Rachunek IKE pozwala na oszczędzanie dodatkowych środków finansowych na przyszłą emeryturę w ramach tzw. „trzeciego filaru” w tym kontrolę własnych środków.

Kontrakty terminowe i opcje

Oferta: Dla doświadczonego inwestora

Dla doświadczonych inwestorów, którzy chcą zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach kursów. Inwestycje w derywaty, dzięki możliwości korzystania z dźwigni finansowej, dają szansę na znaczne zyski, ale są też związane ze znacznym ryzykiem. Dlatego warto korzystać z profesjonalnego wsparcia – zlecenia zaawansowane pomagają realizować zyski i ucinać straty, a regularne analizy futures i program AmiBroker pomagają podejmować słuszne decyzje inwestycyjne.

Rachunek krótkiej sprzedaży

Rachunek: Dla każdego inwestora

Dla aktywnych inwestorów, którzy chcą sprzedawać wybrane (określone przez DM BZ WBK) instrumenty finansowe bez konieczności ich posiadania w momencie składania zlecenia i zarabiać na spadkach ich kursów. Rachunek krótkiej sprzedaży dostępny jest w ramach rachunku maklerskiego.

 

Zagranica

Oferta: Dla każdego inwestora

Możliwości inwestycyjne bez granic na wybranych dużych giełdach zagranicznych – np. w Londynie, Frankfurcie, Paryżu, Mediolanie, Nowym Jorku lub Chicago. W DM BZ WBK możesz zainwestować w zagraniczne akcje, obligacje, czy ETF-y.

 

Rachunek dla pracowników instytucji finansowych

Rachunek: Dla pracownika instytucji finansowej

Rachunek dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub posiadających akcje pracownicze: banków (w formie spółek akcyjnych) lub innych instytucji świadczących usługi finansowe, notowanych na polskim rynku regulowanym, spółek zależnych z Grupy BZ WBK oraz osób będących stroną umów agencyjnych zawartych z BZ WBK Leasing S.A., BZ WBK Finanse & Leasing S.A., BZ WBK Faktor Spółka z o.o. lub będących stroną umów agencyjnych zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. o prowadzenie placówek „Banku Zachodniego WBK Partner”.

 

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2018 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993.334.810 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Banku Zachodniego WBK S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex