Rachunek Standardowy

Rachunek: Dla każdego

Na tym rachunku znajdują się instrumenty finansowe i gotówka inwestora. Taką samą funkcję spełniają również inne rachunki, dopasowane do potrzeb różnych klientów, więc zamiast standardowego rachunku inwestycyjnego można otworzyć np. Rachunek Trader czy TopTrader, Rachunek z Doradztwem, rachunek Młody Rekin, Rachunek IKE.

 

Rachunek Trader i TopTrader

Rachunek: Dla aktywnych

Dla inwestorów, którzy chcą taniej inwestować, a których obrót miesięczny na polskim rynku akcji kształtuje się na średnim poziomie odpowiednio 50 tys. zł oraz 200 tys. zł miesięcznie. Traderzy mogą liczyć na niższe prowizje oraz profesjonalne wsparcie analityczne i edukacyjne.

 

Rachunek inwestycyjny VIP

Rachunek: Dla klientów posiadających Konto VIP lub status klienta VIP w Banku Zachodnim WBK

Dla klientów posiadających Konto VIP lub status klienta VIP w Banku Zachodnim WBK, którzy teraz mogą inwestować taniej, zarazem korzystając ze wsparcia naszych ekspertów.

 

Rachunek IKE

Rachunek: Dla każdego

Rachunek IKE pozwala na oszczędzanie dodatkowych środków finansowych na przyszłą emeryturę w ramach tzw. „trzeciego filaru” oraz i kontrolę własnych środków.

Derywaty

Rachunek: Dla aktywnych

Dla doświadczonych inwestorów, którzy chcą zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach kursów. Inwestycje w derywaty, dzięki możliwości korzystania z dźwigni finansowej, dają szansę na znaczne zyski, ale są też związane ze znacznym ryzykiem. Dlatego warto korzystać z profesjonalnego wsparcia – zlecenia zaawansowane pomagają realizować zyski i ucinać straty, a regularne analizy futures i program AmiBroker pomagają podejmować słuszne decyzje inwestycyjne.

Rachunek Młody Rekin

Rachunek: Dla młodych

Dla uczniów i studentów w wieku 18-26 lat, bez opłat za prowadzenie i z obniżonymi prowizjami od zleceń giełdowych.

 

Rachunek Day Trading

Rachunek: Dla aktywnych

Dla aktywnych inwestorów, którzy chcą korzystać z obniżonej prowizji od zleceń oraz kupować większą ilość akcji pomimo posiadania tylko części pokrycia w gotówce.

 

Rachunek krótkiej sprzedaży

Rachunek: Dla każdego

Dla aktywnych inwestorów, którzy chcą sprzedawać wybrane (określone przez GPW i DM BZ WBK) instrumenty finansowe bez konieczności ich posiadania w momencie składania zlecenia i zarabiać na spadkach ich kursów.

 

Zagranica

Rachunek: Dla każdego

Możliwości inwestycyjne bez granic, dostępne dla każdego inwestora. Akcje, obligacje, kontrakty terminowe, ETFy na wybranych dużych giełdach zagranicznych – np. w Londynie, Frankfurcie, Paryżu, Mediolanie, Nowym Jorku Chicago.

 

Rachunek Dla pracowników instytucji finansowych

Rachunek: Dla każdego

Rachunek dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub posiadających akcje pracownicze: banków (w formie spółek akcyjnych) lub innych instytucji świadczących usługi finansowe, notowanych na polskim rynku regulowanym, spółek zależnych z Grupy BZ WBK oraz osoby będące stroną umów agencyjnych zawartych z BZ WBK Leasing S.A., BZ WBK Finanse & Leasing S.A., BZ WBK Faktor Spółka z o.o. lub z Bankiem Zachodnim WBK S.A. o prowadzenie placówek „Banku Zachodniego WBK Partner”.

 

Rachunek dla członków SII

Rachunek: Dla członków SII

Dla wszystkich członków SII, bez opłat za prowadzenie rachunku inwestycyjnego i z obniżonymi prowizjami od wybranych zleceń giełdowych składanych przez Internet.

 

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2017 © Bank Zachodni WBK

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standardowy, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Młody Rekin, Day Trading, Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych, Dla członków SII.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex