IKE

Trwa gorąca debata dotycząca systemu emerytalnego, a czas działa na niekorzyść przyszłych emerytów. Zamiast pasywnie czekać na rozstrzygnięcia w tej kwestii, lepiej wziąć sprawy w swoje ręce i już teraz aktywnie działać korzystając z indywidualnych sposobów oszczędzania. Rachunek IKE w DM BZ WBK umożliwia elastyczne oszczędzanie na przyszłą emeryturę i kontrolę własnych środków, a ponadto pozwala uniknąć podatku od dochodów kapitałowych, o ile zgromadzone środki nie zostaną wycofane przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Nie zwlekaj, koniec roku coraz bliżej, zainwestuj w swoją przyszłość.

Najważniejsze korzyści

 • 0 zł za prowadzenie IKE dla klientów, którzy posiadają standardowy rachunek inwestycyjny w DM BZ WBK,
 • zwolnienie z podatku - dochody z inwestycji na IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, o ile zgromadzone środki nie zostaną wycofane przed osiągnięciem wieku emerytalnego; to zwolnienie nie ma zastosowania, gdy oszczędności gromadzone są na więcej niż jednym IKE (chyba że przepisy przewidują taką możliwość).
 • elastyczność wpłat – klient sam decyduje, kiedy i ile zainwestować, nie musi dokonywać regularnych wpłat; należy jedynie pamiętać, że roczna kwota inwestycji nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W 2014 r. limit ten wynosi 11 238,00 zł.
 • kontrola własnych środków – klient sam decyduje, w co inwestować.
 • szeroka paleta inwestycyjna – możliwość inwestowania w zdematerializowane papiery wartościowe (np. akcje i obligacje) z wyłączeniem instrumentów pochodnych (np. kontraktów terminowych i opcji).

Dodatkowe atuty

 • wygoda – możliwość inwestowania w dowolnym miejscu i czasie przez komputer lub urządzenie przenośne z dostępem do Internetu, np. telefon komórkowy dzięki serwisom transakcyjnym Inwestor online i Inwestor mobile,
 • bezpłatne wsparcie ekspertów – możliwość korzystania z opracowań przygotowywanych przez wysoko ocenianych analityków (ocena analiz i rekomendacji wg „Forbes” nr 10/12).

Przydatne informacje

 • możliwość przeniesienia rachunku IKE z innego domu maklerskiego do DM BZ WBK oraz środków z Pracowniczego Programu Emerytalnego na rachunek IKE w DM BZ WBK,
 • finansowe zabezpieczenie najbliższych – możliwość wskazania osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku w przypadku śmierci właściciela IKE. W takim wypadku środki co do zasady nie wchodzą do masy spadkowej, a przy wypłacie osobom uprawnionym nie jest naliczany podatek od zysków kapitałowych. Jeśli osoby uprawnione do otrzymania środków nie zostaną wskazane, środki zgromadzone na IKE wchodzą do spadku.
 • Inwestowanie online
 • Korzystaj z wiedzy ekspertów DM BZ WBK
 • Zdobywaj wiedzę – weź udział w szkoleniu
 • Taryfa Opłat i Prowizji

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem


Jeśli jesteś już naszym klientem

Przez Internet

 
 1. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o rachunek IKE.
 2. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile.

Przez telefon

 
 1. Zadzwoń do naszego Contact Center i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o rachunek IKE.
 2. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile.

W placówce

 
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek oznaczonych jako "Pełen zakres usług" lub "Usługi: otwarcie rachunku".
 2. Podpisz dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o rachunek IKE.
 3. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

Przez Internet

Złóż wniosek
 1. Wypełnij formularz online.
 2. Potwierdź dane przelewem weryfikacyjnym.
 3. Podpisz dokumenty i odeślij na adres DM BZ WBK.
 4. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 5. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o rachunek IKE.
 6. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile.

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek oznaczonych jako "Pełen zakres usług" lub "Usługi: otwarcie rachunku".
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o rachunek IKE (o ile nie zrobiłeś tego podczas wizyty w placówce).
 5. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2014 © Bank Zachodni WBK

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje: Rachunki, Krótka sprzedaż, Derywaty (Kontrakty terminowe), Doradztwo inwestycyjne, Fundusze inwestycyjne, Day Trading, Oferty publiczne, Aktywne Doradztwo Giełdowe, Kredytowanie inwestycji, Giełdy zagraniczne, Oferta dla firm i emitentów, Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile, Contact Center.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex