Rachunek Day Trading

dla aktywnych inwestorów, którzy chcą korzystać z obniżonej prowizji od zleceń oraz kupować większą ilość akcji pomimo posiadania tylko części pokrycia w gotówce.

Najważniejsze korzyści

 • szansa na podniesienie stopy zwrotu z zainwestowanych środków dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej,
 • możliwość składania zleceń kupna instrumentów finansowych z wykorzystaniem limitu należności; maksymalny limit należności, jaki można uzyskać dla operacji day trading, wynosi 1000% wartości aktywów zgromadzonych na rachunku klienta; minimalna wysokość limitu wynosi 100.000 zł; bieżący limit należności wynosi 670% wartości posiadanych środków pieniężnych, jednak nie więcej niż limit maksymalny; minimalne pokrycie zlecenia kupna w środkach pieniężnych klienta wynosi tylko 15% wartości zlecenia. DM BZ WBK ustala listę papierów wartościowych, które mogą być nabywane z wykorzystaniem limitu na rachunku Day Trading.
 • niższa prowizja – prowizja pobierana od zleceń jest niższa niż w przypadku zleceń składanych na standardowym rachunku inwestycyjnym,
 • szybka wypłata – możliwość opłacania wymaganych zobowiązań oraz wypłaty gotówki natychmiast po sprzedaży instrumentów finansowych dzięki skorzystaniu z usługi zbycia wierzytelności z tytułu zawartej transakcji sprzedaży instrumentów finansowych.

Dodatkowe atuty

 • wygoda – możliwość inwestowania w dowolnym miejscu i czasie przez komputer lub urządzenie przenośne z dostępem do Internetu, np. telefon komórkowy, dzięki serwisowi Inwestor online i aplikacji Inwestor mobile,
 • bezpłatne wsparcie ekspertów – możliwość korzystania z opracowań przygotowywanych przez wysoko ocenianych analityków (ocena analiz i rekomendacji wg „Forbes” nr 10/12).

Przydatne informacje

 • Wykorzystanie limitu następuje poprzez złożenie lub realizację zlecenia kupna, a jego przywrócenie ma miejsce wskutek odwołania lub zrealizowania zlecenia sprzedaży. Operacje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych mogą być dokonywane wielokrotnie w czasie trwania jednej sesji giełdowej. Zakupione w ramach limitu instrumenty finansowe należy sprzedać tego samego dnia – w innym przypadku zostaną one sprzedane następnego dnia z wyższą prowizją, a do tego momentu nie będzie można zawierać nowych transakcji kupna.
 • Inwestowanie online
 • Korzystaj z wiedzy ekspertów DM BZ WBK
 • Taryfa Opłat i Prowizji - Prowizja od transakcji zawartej w ramach Day Trading to jedynie 0,2% wartości zlecenia. Minimalna prowizja za zrealizowane zlecenie składane osobiście lub telefonicznie wynosi 9 zł, za pośrednictwem Internetu 5 zł.
  - W przypadku niezrealizowania zlecenia sprzedaży zamykającego otwartą pozycję w danym dniu, DM BZ WBK wystawia zlecenie sprzedaży zamykając pozycję następnego dnia sesyjnego. Stawka prowizji od zlecenia sprzedaży realizowanego w tym trybie wynosi 1% wartości.
  Prowizja z tytułu przyznania lub zwiększenia przyznanego limitu należności wynosi 0,2% rocznie (min. 100 zł) od przyznanej wartości limitu.
  - Szybka wypłata – opłata za uruchomienie należności celem rozliczenia wymagalnego zobowiązania wynosi 0,2% wartości uruchomionych środków(zbycie na rzecz Domu Maklerskiego wierzytelności z tytułu zawartej i jeszcze nierozliczonej transakcji sprzedaży instrumentów finansowych).

 • Lista papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem operacji na Rachunkach Day Trading
 • Korzystanie z produktów kredytowych jest związane z dźwignią finansową, co umożliwia osiągnięcie większej stopy zwrotu, ale może także spowodować większe straty, w tym przewyższające kwotę wpłaconych środków własnych. Dźwignia finansowa to mechanizm używany podczas inwestowania na rynkach kapitałowych, którego istotą jest depozyt początkowy, wynoszący kilkanaście procent wartości kontraktu.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem


Jeśli jesteś już naszym klientem

Przez Internet

 1. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż odpowiednią dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską.
 2. Inwestuj aktywnie na rachunku Day Trading w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Przez telefon

 1. Zadzwoń do naszego Contact Center i złóż odpowiednią dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską.
 2. Inwestuj aktywnie na rachunku Day Trading w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

W placówce

 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz odpowiednią dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską.
 3. Inwestuj aktywnie na rachunku Day Trading w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

Przez Internet

Złóż wniosek
 1. Wypełnij formularz online.
 2. Potwierdź dane przelewem weryfikacyjnym.
 3. Podpisz dokumenty i odeślij na adres DM BZ WBK.
 4. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 5. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż odpowiednią dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską.
 6. Inwestuj aktywnie na rachunku Day Trading w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż odpowiednią dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską (o ile nie zrobiłeś tego podczas wizyty w placówce).
 5. Inwestuj aktywnie na rachunku Day Trading w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2017 © Bank Zachodni WBK

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standardowy, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Młody Rekin, Day Trading, Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych, Dla członków SII.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex