Szybka wypłata

To możliwość dowolnego wykorzystania środków ze sprzedaży aktywów natychmiast po realizacji zlecenia oraz możliwość opłacania wymagalnych zobowiązań zawartych przez klientów korzystających z limitu należności.

Najważniejsze korzyści

  • możliwość dowolnego wykorzystania środków ze sprzedaży aktywów natychmiast po realizacji zlecenia,
  • możliwość opłacania wymagalnych zobowiązań zawartych przez klientów korzystających z limitu należności.

Dodatkowe atuty

  • Oszczędność czasu – Dzięki „szybkiej wypłacie” nie musisz czekać 2 dni robocze na możliwość pełnego wykorzystania środków pochodzących ze sprzedaży aktywów, a tyle trwa ich rozliczenie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,
  • Pieniądze – Pieniądze ze zrealizowanego zlecenia możesz otrzymać przelewem, wypłacić albo przeznaczyć na depozyt wstępny kontraktów terminowych. Za udostępnienie środków pobierana jest prowizja,
  • Limit należności – Jeśli korzystasz z limitu należności, nie musisz uzupełniać salda rachunku inwestycyjnego w momencie wymagalności – wystarczy jedynie zrealizowanie zlecenia sprzedaży o odpowiedniej wartości.

Przydatne informacje

  • Opłaty i prowizje - Za dostęp do „Szybkiej wypłaty” wykonywanej celem udostępnienia środków gotówkowych zapłacisz 0,3% od wartości nabytych wierzytelności z tytułu zawartych, a jeszcze nie rozliczonych, transakcji sprzedaży instrumentów finansowych a za uruchomienie należności celem rozliczenia wymagalnego zobowiązania klienci korzystający z limitu należności płacą 0,2% od wartości nabytych wierzytelności z tytułu zawartych, a jeszcze nie rozliczonych, transakcji sprzedaży instrumentów finansowych.

    Taryfa Opłat i Prowizji

W placówce

Pokaż placówki na mapie
  1. Wystarczy, że złożysz dyspozycję w jednej z naszych placówek.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2018 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993.334.810 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Banku Zachodniego WBK S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex