Rachunek Trader i TopTrader

dla inwestorów, którzy chcą taniej inwestować, a których obrót miesięczny na polskim rynku akcji kształtuje się na średnim poziomie odpowiednio 50 tys. zł oraz 200 tys. zł. Traderzy mogą liczyć na niższe prowizje oraz profesjonalne wsparcie analityczne i edukacyjne.

Najważniejsze korzyści

 • niższa prowizja – 0,34 % (Rachunek Trader) albo 0,29% (Rachunek TopTrader) (min. 5 zł) od zleceń internetowych na polskim rynku kasowym (za usługi związane z obrotem papierami wartościowymi, warrantami, jednostkami indeksowymi, z wyłączeniem obligacji) – szansa na podniesienie stopy zwrotu z zainwestowanych środków dzięki obniżeniu kosztów,
 • day trading tylko 0,15% (min. 5 zł) – wyjątkowo niska prowizja za zamknięcie pozycji w day tradingu dla zleceń składanych osobiście, telefonicznie lub przez Internet (za usługi świadczone na rynku polskim związane z obrotem papierami wartościowymi, warrantami, jednostkami indeksowymi, z wyłączeniem obligacji),
 • szczególne wsparcie profesjonalistów:
  - dostęp do Strefy Premium – dedykowanej części serwisu informacyjno-analitycznego zawierającego dodatkowe opracowania analityczne przygotowane z myślą o naszych klientach inwestujących aktywnie na rynku kasowym i terminowym. Sprawdź warunki udostepnienia strefy Premium w serwisie informacyjno-analitycznym.
  - możliwość udziału w elitarnych szkoleniach tylko dla traderów.

Dodatkowe atuty

 • wygoda – możliwość inwestowania w dowolnym miejscu i czasie przez komputer lub urządzenie przenośne z dostępem do Internetu, np. telefon komórkowy, dzięki serwisowi Inwestor online i aplikacji Inwestor mobile,
 • szeroki wybór instrumentów finansowych – możliwość kupna i sprzedaży m.in. akcji, kontraktów terminowych, opcji, ETFów, obligacji,
 • dostęp do giełd zagranicznych,
 • dostęp do ofert publicznych, możliwość zapisu na akcje nowej emisji,
 • krótka sprzedaż – możliwość sprzedaży wybranych papierów wartościowych bez konieczności ich posiadania w momencie składania zlecenia,
 • limit należności – możliwość zakupu wybranych instrumentów finansowych przy częściowym pokryciu wartości zlecenia. Brakującą kwotę należy uzupełnić w ciągu 2 dni sesyjnych,
 • szybka wypłata – możliwość wypłaty gotówki natychmiast po sprzedaży instrumentów finansowych,

Przydatne informacje

 • Strefa Premium w serwisie Inwestor online daje dostęp do specjalistycznych opracowań analitycznych przygotowanych z myślą o klientach inwestujących aktywnie na rynku kasowym lub terminowym. Obok dotychczasowych analiz (ATrakcje Dnia oraz Analizy futures intra), znajdziesz też nowe (Analiza futures średnioterminowa) oraz Trader czaty.
 • Przystępując do rachunku Trader lub TopTrader klient deklaruje wykonanie kwartalnego obrotu na rachunku odpowiednio w wysokości minimum 150.000 zł albo 600.000 zł. Kwartał to trzy kolejne pełne miesiące kalendarzowe. Gdy w danym kwartale warunek minimalnych obrotów nie zostanie spełniony, DM BZ WBK za ten kwartał pobierze jednorazową, dodatkową prowizję maklerską standardowo w kwocie: 50 zł – w odniesieniu do Rachunku Trader albo 200 zł – w odniesieniu do Rachunku TopTrader (począwszy od rozliczenia w dniu 31 października 2013 r.). Prowizja, wskazana w poprzednim zdaniu, pobierana jest w przypadku zrealizowania co najmniej jednej transakcji w danym kwartale.
 • Inwestowanie online
 • Korzystaj z wiedzy ekspertów DM BZ WBK
 • Zapisz się na akcje w ofercie publicznej
 • Taryfa Opłat i Prowizji

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem


Jeśli jesteś już naszym klientem

Przez Internet

 
 1. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję przystąpienia do Rachunku Trader lub TopTrader.
 2. Inwestuj aktywnie w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Przez telefon

 
 1. Zadzwoń do naszego Contact Center i złóż dyspozycję przystąpienia do Rachunku Trader lub TopTrader.
 2. Inwestuj aktywnie w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

W placówce

 
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz dyspozycję przystąpienia do Rachunku Trader lub TopTrader.
 3. Inwestuj aktywnie w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

Przez Internet

Złóż wniosek
 1. Wypełnij formularz online.
 2. Potwierdź dane przelewem weryfikacyjnym.
 3. Podpisz dokumenty i odeślij na adres DM BZ WBK.
 4. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 5. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję przystąpienia do Rachunku Trader lub TopTrader.
 6. Inwestuj aktywnie w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję przystąpienia do Rachunku Trader lub TopTrader (o ile nie zrobiłeś tego podczas wizyty w placówce).
 5. Inwestuj aktywnie w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2017 © Bank Zachodni WBK

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standardowy, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Młody Rekin, Day Trading, Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych, Dla członków SII.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex