Rachunek inwestycyjny VIP

Dla klientów posiadających Konto VIP lub status klienta VIP w Banku Zachodnim WBK S.A., którzy mogą inwestować taniej, bez opłat za prowadzenie rachunku a zarazem korzystając ze wsparcia naszych ekspertów.

 

Najważniejsze korzyści

 • Bezpłatne prowadzenie rachunku.
 • Obniżone stawki prowizji:
  • tylko 0,34% (min. 5 zł) od zleceń internetowych i 0,69% (min. 9 zł) od zleceń składanych osobiście lub telefonicznie na polskim rynku kasowym (akcje, prawa do akcji, prawa poboru i certyfikaty, ETF-y),
  • tylko 0,34% (min. 12 EUR/USD/GBP/CHF na rynkach europejskich i min. 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 12 USD na rykach amerykańskich) od zleceń internetowych i 0,69% (min 20 EUR/USD/GBP/CHF na rynkach europejskich i min. 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 20 USD na rynkach amerykańskich) od zleceń składanych osobiście lub telefonicznie na zagranicznym rynku kasowym (akcje, prawa do akcji, prawa poboru i certyfikaty, ETF-y).
 • tylko 0,25% (min 5 zł dla zleceń internetowych, min 9 zł dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie) dla pozycji zamykanych na rynkach zagranicznych w tym samym dniu – day trading. Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie internetowe lub mobilne wynosi – dla giełd europejskich 12 EUR/USD/GBP/CHF; dla amerykańskich 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 12 USD. Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie składane osobiście lub telefonicznie wynosi – dla giełd europejskich 20 EUR/USD/GBP/CHF; dla amerykańskich 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 20 USD.
 • tylko 7 zł prowizji za indeksowy kontrakt terminowy w zleceniach internetowych i mobilnych
 • Wsparcie ekspertów – dostęp do dedykowanej Strefy Premium obejmującej dodatkowe opracowania analityczne, m.in. ATrakcja Dnia czy analizy futures na WIG20 intraday, które mogą okazać się pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Sprawdź warunki udostępnienia strefy Premium w serwisie informacyjno-analitycznym.

Dodatkowe atuty

W DM BZ WBK dajemy naszym klientom:
 • Kompleksowa oferta – inwestycje w różnorodne instrumenty finansowe na giełdzie warszawskiej i na największych giełdach zagranicznych a także możliwość zapisów na akcje w ramach ofert publicznych.
 • Wygoda – komfortowe inwestycje przez Internet, z wykorzystaniem nowoczesnego serwisu transakcyjnego Inwestor online. W serwisie tym bardzo pomocna jest zakładka Rynek 360 z szybkim dostępem do informacji i transakcji, która stanowi swoiste centrum zarządzania inwestycjami. Rachunek inwestycyjny w DM BZ WBK umożliwia również mobilny dostęp do giełdy poprzez aplikację Inwestor mobile.
 • Profesjonalne wsparcie ekspertów w ramach usługi Aktywnego Doradztwa Giełdowego oraz możliwość skorzystania z usługi Drogowskaz inwestycyjny w serwisie Inwestor online polegającej na otrzymaniu odpowiedniego modelu inwestycyjnego wraz z rekomendowanym składem portfela. Rekomendacje te uwzględniają wiedzę i doświadczenie klienta w zakresie inwestycji, sytuację finansową oraz preferencje w zakresie oczekiwanej stopy zwrotu i akceptowanego poziomu ryzyka.
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi ułatwiających inwestycje giełdowe, takich jak program do notowań online NOL3 z wykresami i wskaźnikami analizy technicznej, a także profesjonalnego programu do samodzielnej analizy technicznej AmiBroker, zintegrowanego z notowaniami.
 • bezpłatne prowadzenie dodatkowego rachunku IKE dla posiadaczy rachunku maklerskiego. Rachunek IKE umożliwia oszczędzanie na przyszłą emeryturę oraz wykorzystanie do końca 2017 r. tegorocznego limitu IKE 12 789,00 zł.
 • Zlecenia zaawansowane dające oszczędność czasu i ograniczające wpływ emocji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Informacje dodatkowe, informacje o ryzyku

Dom Maklerski BZ WBK informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz związanego z nimi ryzyka znajdują się w dokumencie "Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku” lub w dokumencie „Informacje wstępne”", w sekcji „Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku”.

Szczegółowe warunki oferty Rachunek VIP zostały określone w Zarządzeniu Domu Maklerskiego BZ WBK dostępnym na dmbzwbk.pl.
Aby uzyskać w Banku Zachodnim WBK S.A. status klienta VIP, należy spełniać określone przez Bank Zachodni WBK S.A.warunki.
Szczegółowe informacje dotyczące Konta VIP w Banku Zachodnim WBK S.A.(w tym informacje o opłatach i prowizjach) znajdują się na bzwbk.pl.
Warunkiem świadczenia przez Dom Maklerski BZ WBK usługi Aktywnego Doradztwa Giełdowego jest posiadanie przez klienta aktywów własnych objętych tą usługą o wartości minimum 300 000 zł. Dom Maklerski BZ WBK na podstawie indywidualnej decyzji może zwolnić klienta z obowiązku spełnienia powyższego warunku. Korzystanie z zakładki „Rynek 360” nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, ale wymagany jest dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z przynajmniej jedną najlepszą ofertą.

Przydatne informacje

 • Strefa Premium dostępna jest dla klientów, którzy spełniających przynajmniej jeden z następujących warunków:
  • posiadają Rachunek Trader, TopTrader lub VIP lub
  • posiadają rachunek dla pracowników instytucji finansowych lub
  • posiadają aktywną usługę Aktywnego Doradztwa Giełdowego lub
  • złożyli dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów (dostęp będzie możliwy do końca danego kwartału, w którym nastąpiło złożenie dyspozycji rozszerzającej) lub
  • wykonują średniomiesięczny obrót w ostatnim kwartale kalendarzowym na polskim rynku kasowym na poziomie 200 tys. zł lub
  • wykonują w ostatnim kwartale kalendarzowym obrót na rynku terminowym na poziomie co najmniej: 150 sztuk kontraktów indeksowych lub 20 sztuk kontraktów na stopy procentowe lub na obligacje lub 100 sztuk kontraktów akcyjnych lub 1000 sztuk kontraktów walutowych lub 100 sztuk opcji.
  Warunki te weryfikowane są raz na kwartał kalendarzowy, a dostęp do Strefy Premium aktywowany jest zawsze w terminie trzech pierwszych dni roboczych nowego kwartału.
 • Inwestowanie online
 • Korzystaj z wiedzy ekspertów DM BZ WBK
 • Inwestuj ze wsparciem
 • Zapisz się na akcje w ofercie publicznej, niepublicznej lub prywatnej
 • Zadbaj o swoją finansową przyszłość
 • Zdobywaj wiedzę – weź udział w szkoleniu
 • Taryfa Opłat i Prowizji
 • Zarządzenie

Rachunek inwestycyjny VIP można otworzyć u doradcy VIP – w jednej z wybranych placówek Banku Zachodniego WBK. Wystarczy dokument tożsamości, potrzebne dokumenty przygotuje doradca VIP.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 

Jeśli jesteś już naszym klientem

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz dyspozycję dla Rachunku VIP.
 3. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Przez telefon

 
 1. Zadzwoń do naszego Contact Center i złóż dyspozycję przystąpienia do Rachunku VIP.
 2. Inwestuj aktywnie w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek inwestycyjny i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Podpisz dyspozycję dla Rachunku VIP
 4. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 5. Inwestuj aktywnie w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2018 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993.334.810 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Banku Zachodniego WBK S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex