Edytor zródła html Zawijanie wierszy

Rachunek inwestycyjny VIP

Dla klientów posiadających Konto VIP lub status klienta VIP w Banku Zachodnim WBK, którzy teraz mogą inwestować taniej, zarazem korzystając ze wsparcia naszych ekspertów.

 

Najważniejsze korzyści

 • Bezpłatne prowadzenie rachunku.
 • Obniżone stawki prowizji:
  • tylko 0,34% (min. 5 zł) od zleceń internetowych i 0,69% (min. 9 zł) od zleceń składanych osobiście lub telefonicznie na polskim rynku kasowym (akcje, prawa do akcji, prawa poboru i certyfikaty, ETF-y),
  • tylko 0,39% (min. 15 EUR/USD/GBP/CHF) od zleceń internetowych i 0,59% (min 15 EUR/USD/GBP/CHF) od zleceń składanych osobiście lub telefonicznie na zagranicznym rynku kasowym (akcje, prawa do akcji, prawa poboru i certyfikaty, ETF-y).
 • Bezpłatne prowadzenie dodatkowego rachunku maklerskiego IKE , umożliwiającego oszczędzanie na przyszłą emeryturę oraz wykorzystanie do końca 2017 r. tegorocznego limitu IKE 12 789,00 zł. Inwestycje w ramach IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych
 • Wsparcie ekspertów – dostęp do dedykowanej Strefy Premium obejmującej dodatkowe opracowania analityczne, takie jak: ATrakcja dnia, Okiem analityka technicznego oraz analizy futures na WIG20 intraday, które mogą okazać się pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Dodatkowe atuty

 • Kompleksowa oferta – inwestycje w różnorodne instrumenty finansowe na giełdzie warszawskiej i na największych giełdach zagranicznych a także możliwość zapisów na akcje w ramach ofert publicznych.
 • Wygoda – komfortowe inwestycje przez Internet, z wykorzystaniem nowoczesnego serwisu transakcyjnego Inwestor online. W serwisie tym bardzo pomocna jest zakładka Rynek 360 z szybkim dostępem do informacji i transakcji, która stanowi swoiste centrum zarządzania inwestycjami. Rachunek inwestycyjny w DM BZ WBK umożliwia również mobilny dostęp do giełdy poprzez aplikację Inwestor mobile.
 • Profesjonalne wsparcie ekspertów w ramach usługi Aktywnego Doradztwa Giełdowego oraz możliwość skorzystania z usługi Drogowskaz inwestycyjny w serwisie Inwestor online polegającej na otrzymaniu odpowiedniego modelu inwestycyjnego wraz z rekomendowanym składem portfela. Rekomendacje te uwzględniają wiedzę i doświadczenie klienta w zakresie inwestycji, sytuację finansową oraz preferencje w zakresie oczekiwanej stopy zwrotu i akceptowanego poziomu ryzyka.
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi ułatwiających inwestycje giełdowe, takich jak program do notowań online NOL3 z wykresami i wskaźnikami analizy technicznej, a także profesjonalnego programu do samodzielnej analizy technicznej AmiBroker, zintegrowanego z notowaniami.
 • Zlecenia zaawansowane dające oszczędność czasu i ograniczające wpływ emocji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Informacje dodatkowe, informacje o ryzyku

Dom Maklerski BZ WBK informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz związanego z nimi ryzyka znajdują się w dokumencie "Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku” lub w dokumencie „Informacje wstępne”", w sekcji „Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku”.

Szczegółowe warunki oferty Rachunek inwestycyjny VIP zostały określone w Zarządzeniu Domu Maklerskiego BZ WBK dostępnym na dmbzwbk.pl.
Aby uzyskać w Banku Zachodnim WBK status klienta VIP, należy spełniać określone przez Bank Zachodni WBK warunki.
Szczegółowe informacje dotyczące Konta VIP w Banku Zachodnim WBK (w tym informacje o opłatach i prowizjach) znajdują się na bzwbk.pl.
Warunkiem świadczenia przez Dom Maklerski BZ WBK usługi doradztwa inwestycyjnego jest posiadanie przez klienta aktywów własnych objętych tą usługą o określonej przez Dom Maklerski wartości, zróżnicowanej w zależności od rodzaju usługi doradczej (nie dotyczy usługi Drogowskaz inwestycyjny). Dom Maklerski na podstawie indywidualnej decyzji może zwolnić klienta z obowiązku spełnienia powyższego warunku.

Korzystanie z zakładki „Rynek 360” nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, ale wymagany jest dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z przynajmniej jedną najlepszą ofertą.

Rachunek inwestycyjny VIP można otworzyć u doradcy VIP – w jednej z wybranych placówek Banku Zachodniego WBK. Wystarczy dokument tożsamości, potrzebne dokumenty przygotuje doradca VIP.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 

Jeśli jesteś już naszym klientem

W placówce

Pokaż placówki na mapie  
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz dyspozycję dla Rachunku VIP.
 3. Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek inwestycyjny i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Podpisz dyspozycję dla Rachunku VIP
 4. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 5. Inwestuj aktywnie w akcje notowane na GPW przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2017 © Bank Zachodni WBK

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standardowy, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Młody Rekin, Day Trading, Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych, Dla członków SII.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex