Giełdy zagraniczne

światowe giełdy w zasięgu ręki każdego inwestora. Tysiące instrumentów – akcje światowych gigantów, obligacje, ETFy… na wybranych dużych giełdach zagranicznych – np. w Londynie, Frankfurcie, Paryżu, Mediolanie, Nowym Jorku. Inwestowanie odbywa się podobnie jak na giełdzie warszawskiej, nawet nie potrzeba obcej waluty aby złożyć zlecenie. Teraz można korzystać z obniżonych prowizji maklerskich, a w podejmowaniu decyzji pomocny jest Drogowskaz inwestycyjny.

 

Automatyczne przewalutowanie
Przy składaniu zlecenia kupna zagranicznych akcji, obligacji bądź ETF-ów notowanych w EUR, USD, CHF, GBP nie wymagamy już środków w danej walucie obcej. Sprawdź jak działa automatyczne przewalutowanie.


Drogowskaz inwestycyjny
W ramach usługi Drogowskazu inwestycyjnego zawierającego bezpłatne rekomendacje, dostępne są dwa modele: akcji amerykańskich oraz globalny, umożliwiające inwestowanie na rynkach zagranicznych. Zobacz jak działa Drogowskaz inwestycyjny.

 

Notowania online
Oferujemy dostęp do notowań wybranych giełd światowych w czasie rzeczywistym. Teraz możesz śledzić sytuację na wybranych giełdach zagranicznych wygodnie – w swojej przeglądarce.
Sprawdź jak korzystać z notowań online

 

Najważniejsze korzyści

 • Stawka prowizji tylko 0,39% od zleceń internetowych i mobilnych na zagranicznych rynkach kasowych. Minimalna wartość prowizji maklerskiej wynosi dla giełd europejskich: 12 EUR/USD/CHF/GBP; dla amerykańskich: 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 12 USD.
  • Dla transakcji kupna zawieranych odpowiednio:
  • w Wielkiej Brytanii należy doliczyć opłatę skarbową w wysokości 0,50%
  • we Francji należy doliczyć opłatę skarbową w wysokości 0,20%
  • we Włoszech należy doliczyć opłatę skarbową w wysokości 0,10%
  • wartości transakcji kupna, pobieraną najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji zamykającej.
 • Dodatkowo możliwość negocjowania stawek dla aktywnych graczy.
 • Automatyczne przewalutowanie - wygodniejsze, szybsze i tańsze inwestycje zagraniczne bez waluty obcej.
 • Zlecenia online – zlecenia są od razu automatycznie przesyłane do realizacji na poszczególne rynki kasowe.
 • Inwestycje mobilne – giełdy zagraniczne dostępne w komórce dzięki aplikacji Inwestor mobile.
 • Drogowskaz inwestycyjny - zagraniczne inwestycje ze wsparciem ekspertów.
 • Notowania zagraniczne - znając sytuację na wybranym rynku łatwiej podejmować decyzje i aktywnie inwestować online.
 

DM BZ WBK informuje, iż inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.
Kurs walut obowiązuje dla dnia rozliczenia transakcji, a nie złożenia zlecenia. Kurs obowiązujący dla danego dnia jest aktualizowany codziennie w dni robocze do godziny 14. Kurs automatycznego przewalutowania jest korzystniejszy niż w przypadku wymiany walut w tym samym momencie na dotychczasowych warunkach. Zwracamy jednak uwagę, iż istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że przy gwałtownej, nagłej i niekorzystnej zmianie kursu walut, kurs automatycznego przewalutowania może do czasu kolejnej aktualizacji być mniej korzystny.

Dodatkowe atuty

 • Możliwość wykorzystania różnic kursowych – poprzez przenoszenie aktywów pomiędzy różnymi rynkami dzięki dostępowi do wielu giełd z jednego rachunku.
 • Różnorodność instrumentów – akcje, obligacje, ETFy na giełdach w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Portugalii, Finlandii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA.
 • Dostępne rynki kasowe: NYSE EURONEXT, XETRA, MADRID SE, LONDON SE, MILAN SE, VIENNA SE, NASDAQ OMX HELSINKI, NYSE, NASDAQ.
 • Szeroki dostęp do ETF – na NYSE, Nasdaq, Euronext, Xetra, Borsa Italiana, SIX SIS oraz London Stock Exchange.
 

DM BZ WBK informuje, iż inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.
Kurs walut obowiązuje dla dnia rozliczenia transakcji, a nie złożenia zlecenia. Kurs obowiązujący dla danego dnia jest aktualizowany codziennie w dni robocze do godziny 14. Kurs automatycznego przewalutowania jest korzystniejszy niż w przypadku wymiany walut w tym samym momencie na dotychczasowych warunkach. Zwracamy jednak uwagę, iż istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że przy gwałtownej, nagłej i niekorzystnej zmianie kursu walut, kurs automatycznego przewalutowania może do czasu kolejnej aktualizacji być mniej korzystny.

Przydatne informacje

 

DM BZ WBK informuje, iż inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.
Kurs walut obowiązuje dla dnia rozliczenia transakcji, a nie złożenia zlecenia. Kurs obowiązujący dla danego dnia jest aktualizowany codziennie w dni robocze do godziny 14. Kurs automatycznego przewalutowania jest korzystniejszy niż w przypadku wymiany walut w tym samym momencie na dotychczasowych warunkach. Zwracamy jednak uwagę, iż istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że przy gwałtownej, nagłej i niekorzystnej zmianie kursu walut, kurs automatycznego przewalutowania może do czasu kolejnej aktualizacji być mniej korzystny.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 

Jeśli jesteś już naszym klientem

Przez Internet

 
 1. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych.
 2. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Przez telefon

 
 1. Zadzwoń do naszego Contact Center i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych.
 2. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

W placówce

 
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych.
 3. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

Przez Internet

Złóż wniosek
 1. Wypełnij formularz online.
 2. Potwierdź dane przelewem weryfikacyjnym.
 3. Podpisz dokumenty i odeślij na adres DM BZ WBK.
 4. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 5. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych.
 6. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych (o ile nie zrobiłeś tego podczas wizyty w placówce).
 5. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.
 

DM BZ WBK informuje, iż inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.
Kurs walut obowiązuje dla dnia rozliczenia transakcji, a nie złożenia zlecenia. Kurs obowiązujący dla danego dnia jest aktualizowany codziennie w dni robocze do godziny 14. Kurs automatycznego przewalutowania jest korzystniejszy niż w przypadku wymiany walut w tym samym momencie na dotychczasowych warunkach. Zwracamy jednak uwagę, iż istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że przy gwałtownej, nagłej i niekorzystnej zmianie kursu walut, kurs automatycznego przewalutowania może do czasu kolejnej aktualizacji być mniej korzystny.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2017 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993.334.810 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex