Giełdy zagraniczne

światowe giełdy w zasięgu ręki każdego inwestora. Tysiące instrumentów – akcje światowych gigantów, obligacje, ETFy… na wybranych dużych giełdach zagranicznych – np. w Londynie, Frankfurcie, Paryżu, Mediolanie, Nowym Jorku. Inwestowanie odbywa się podobnie jak na giełdzie warszawskiej, nawet nie potrzeba obcej waluty aby złożyć zlecenie. Teraz można korzystać z obniżonych prowizji maklerskich, a w podejmowaniu decyzji pomocny jest Drogowskaz inwestycyjny.

 

Obniżone prowizje – promocja

Teraz stawka prowizji maklerskiej od zleceń internetowych i mobilnych na giełdy zagraniczne wynosi nawet 0,19%!

 

Obniżone stawki prowizji maklerskiej obowiązują do 30 czerwca 2017 r. za usługi związane z obrotem zagranicznymi instrumentami finansowymi, z wyłączeniem zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych oraz zagranicznych instrumentów finansowych, których obrót wiąże się z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego. Minimalna wartość prowizji maklerskiej wynosi dla giełd europejskich: 12 EUR/USD/CHF/GBP; dla amerykańskich: 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 12 USD. Dla transakcji kupna zawieranych w Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech obowiązuje dodatkowa opłata skarbowa.

 
 • Promocja dotyczy zleceń na akcje i ETF-y w następujących rynkach:

 • Akcje: NYSE, NYSE EURONEXT, NASDAQ, NASDAQ OMX HELSINKI, LONDON STOCK EXCHANGE, MILAN STOCK EXCHANGE, MADRID STOCK EXCHANGE, VIENNA STOCK EXCHANGE, XETRA.
 • ETF-y: NYSE, NYSE EURONEXT, NASDAQ, XETRA, LONDON STOCK EXCHANGE, SIX SIS.

Automatyczne przewalutowanie

Dzięki automatycznemu przewalutowaniu inwestycje w akcje, obligacje i ETF-y na giełdach zagranicznych dla klientów DM BZ WBK są:

 • wygodniejsze – nie potrzebujesz waluty obcej, ponieważ na giełdach zagranicznych możesz inwestować swoje oszczędności w złotych,
 • szybsze – automatycznie zablokujemy na Twoim rachunku kwotę potrzebną na pokrycie zlecenia kupna i w dniu rozliczenia transakcji wymienimy na odpowiednią walutę, a środki ze sprzedaży zagranicznych instrumentów finansowych możesz otrzymać w PLN lub walucie obcej – sam decydujesz,
 • tańsze – spread przy automatycznym przewalutowaniu jest korzystniejszy niż w przypadku wymiany walut na dotychczasowych warunkach.

Zlecenia kupna

Przy składaniu zlecenia kupna zagranicznych akcji, obligacji bądź ETF-ów nie wymagamy już środków w danej walucie obcej. W przypadku braku waluty obcej, na pokrycie zlecenia kupna zostanie zablokowana odpowiednia kwota w PLN. Później – w momencie rozliczenia transakcji – dokonamy automatycznego przewalutowania z PLN na walutę obcą.
Poza ogromnym ułatwieniem, należy zatem zwrócić uwagę na fakt, iż brak lub niewystarczająca ilość waluty obcej na rachunku klienta, nie spowoduje wstrzymania zlecenia na giełdy zagraniczne – zlecenie zostanie zrealizowane pod warunkiem posiadania odpowiedniej ilości środków w PLN.


Zlecenia sprzedaży

Składając zlecenie sprzedaży, możesz wybrać, czy po rozliczeniu zlecenia środki ze sprzedaży zagranicznych instrumentów finansowych chcesz otrzymać w walucie obcej czy w PLN (po automatycznym przewalutowaniu).


Kursy walut

Sprawdź bieżący kurs automatycznego przewalutowania. Zwracamy uwagę, iż kurs walut obowiązuje dla dnia rozliczenia transakcji, a nie złożenia zlecenia. Kurs obowiązujący dla danego dnia jest aktualizowany codziennie w dni robocze do godziny 14. Kurs automatycznego przewalutowania jest korzystniejszy niż w przypadku wymiany walut w tym samym momencie na dotychczasowych warunkach. Zwracamy jednak uwagę, iż istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że przy gwałtownej, nagłej i niekorzystnej zmianie kursu walut, kurs automatycznego przewalutowania może do czasu kolejnej aktualizacji być mniej korzystny.

 

Zobacz prezentację

 

Drogowskaz inwestycyjny

W internetowym serwisie Inwestor online dostępna jest usługa doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz inwestycyjny, zawierająca bezpłatne rekomendacje. Jednym z portfeli jest portfel akcji spółek zagranicznych, w którym umieszczane są akcje spółek z krajów rozwiniętych, które mogą stanowić dobre uzupełnienie inwestycji na GPW.
Aby inwestować ze wsparciem należy wypełnić ankietę odpowiedniości (dostępną w Inwestorze online w opcji Ustawienia / Drogowskaz inwestycyjny) oraz sprawdzić, czy portfel zawierający akcje spółek zagranicznych będzie dla Ciebie dostępny.
Zobacz jak działa Drogowskaz inwestycyjny.Notowania online

Oferujemy dostęp do notowań giełd światowych w czasie rzeczywistym. Teraz możesz śledzić sytuację na wybranych giełdach zagranicznych wygodnie – w swojej przeglądarce.
Sprawdź szczegóły

Giełdy zagraniczne

Najważniejsze korzyści

 • Stawka prowizji tylko 0,19% od zleceń internetowych i mobilnych na zagranicznych rynkach kasowych do 30.06.2017 r. Minimalna wartość prowizji maklerskiej wynosi dla giełd europejskich: 12 EUR/USD/CHF/GBP; dla amerykańskich: 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 12 USD.
  • Dla transakcji kupna zawieranych odpowiednio:
  • w Wielkiej Brytanii należy doliczyć opłatę skarbową w wysokości 0,50%
  • we Francji należy doliczyć opłatę skarbową w wysokości 0,20%
  • we Włoszech należy doliczyć opłatę skarbową w wysokości 0,10%
  • wartości transakcji kupna, pobieraną najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji zamykającej.
 • Dodatkowo możliwość negocjowania stawek dla aktywnych graczy.
 • Automatyczne przewalutowanie – wygodniejsze, szybsze i tańsze inwestycje zagraniczne bez waluty obcej.
 • Zlecenia online – zlecenia są od razu automatycznie przesyłane do realizacji na poszczególne rynki kasowe.
 • Inwestycje mobilne – giełdy zagraniczne dostępne w komórce dzięki aplikacji Inwestor mobile.
 • Drogowskaz inwestycyjny – zagraniczne inwestycje ze wsparciem ekspertów.
 • Notowania zagraniczne - znając sytuację na wybranym rynku łatwiej podejmować decyzje i aktywnie inwestować online.
 

DM BZ WBK informuje, iż inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.
DM BZ WBK informuje ponadto, iż usługa automatycznego przewalutowania dostępna jest dla akcji, obligacji oraz ETF-ów notowanych w EUR, USD, CHF, GBP.

Dodatkowe atuty

 • Możliwość wykorzystania różnic kursowych – poprzez przenoszenie aktywów pomiędzy różnymi rynkami dzięki dostępowi do wielu giełd z jednego rachunku.
 • Różnorodność instrumentów – akcje, obligacje, ETFy na giełdach w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Portugalii, Finlandii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA.
 • Dostępne rynki kasowe: NYSE EURONEXT, XETRA, MADRID SE, LONDON SE, MILAN SE, VIENNA SE, NASDAQ OMX HELSINKI, NYSE, NASDAQ.
 • Szeroki dostęp do ETF – na NYSE, Nasdaq, Euronext, Xetra, Borsa Italiana, SIX SIS oraz London Stock Exchange.
 

DM BZ WBK informuje, iż inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.
DM BZ WBK informuje ponadto, iż usługa automatycznego przewalutowania dostępna jest dla akcji, obligacji oraz ETF-ów notowanych w EUR, USD, CHF, GBP.

Przydatne informacje

 

DM BZ WBK informuje, iż inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.
DM BZ WBK informuje ponadto, iż usługa automatycznego przewalutowania dostępna jest dla akcji, obligacji oraz ETF-ów notowanych w EUR, USD, CHF, GBP.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 

Jeśli jesteś już naszym klientem

Przez Internet

 
 1. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych.
 2. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Przez telefon

 
 1. Zadzwoń do naszego Contact Center i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych.
 2. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

W placówce

 
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych.
 3. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

Przez Internet

Złóż wniosek
 1. Wypełnij formularz online.
 2. Potwierdź dane przelewem weryfikacyjnym.
 3. Podpisz dokumenty i odeślij na adres DM BZ WBK.
 4. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 5. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych.
 6. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.

W placówce

Pokaż placówki na mapie
 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług na rynkach zagranicznych (o ile nie zrobiłeś tego podczas wizyty w placówce).
 5. Inwestuj na giełdzie polskiej i giełdach zagranicznych przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile.
 

DM BZ WBK informuje, iż inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.
DM BZ WBK informuje ponadto, iż usługa automatycznego przewalutowania dostępna jest dla akcji, obligacji oraz ETF-ów notowanych w EUR, USD, CHF, GBP.

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2017 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex