Zapoznaj się z informacjami o wezwaniach bieżących oraz archiwalnych. Publikowane poniżej materiały zawierają terminy oraz przedmiot wezwań. Ponadto przedstawiamy zestawienie wezwań z dodatkowymi danymi o ich parametrach w pliku przygotowanym w formacie Microsoft Excel.

 

W przypadku, gdy Dom Maklerski BZ WBK jest Podmiotem Pośredniczącym w wezwaniu, zapisy przyjmujemy za pośrednictwem następujących kanałów:

1. Od klientów DM BZ WBK:

  • W serwisie www.inwestoronline.pl (w zakładce Dyspozycje / Pozostałe dyspozycje / Wezwanie - udział w wezwaniu na akcje spółki)
  • Telefonicznie pod nr. 801 36 46 36 lub +48 61 856 44 44 (opłata zgodna z taryfą operatora);
  • Osobiście w placówkach BZ WBK S.A. z dostępem do usług maklerskich (pełna lista tutaj)

2.Od pozostałych klientów:

  • Osobiście w placówkach BZ WBK S.A. z dostępem do usług maklerskich (pełna lista tutaj)

W przypadku, gdy Dom Maklerski BZ WBK nie jest Podmiotem Pośredniczącym w wezwaniu, zapisy przyjmujemy za pośrednictwem następujących kanałów:

1. Od klientów DM BZ WBK:

  • Osobiście w placówkach BZ WBK S.A. z dostępem do usług maklerskich (pełna lista tutaj)
  • Aby przyspieszyć proces umożliwiamy także wypełnienie dokumentów niezbędnych do udziału w wezwaniu telefonicznie (pod nr. 801 36 46 36 lub +48 61 856 44 44, opłata zgodna z taryfą operatora), a następnie odbiór świadectwa depozytowego w wybranej placówce BZ WBK S.A. z dostępem do usług maklerskich (pełna lista tutaj), które następnie Klient musi dostarczyć do Domu Maklerskiego pośredniczącego w wezwaniu.

Wezwania spółek giełdowych

 

 

Zestawienie tabelaryczne

Dokumenty i pliki do pobrania

 

 

 

Oferty zakupu

 

 
 

Oferty warrantów

 

 


Przymusowe wykupy

 


Pliki cookie

2018 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993.334.810 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Banku Zachodniego WBK S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex