Dom Maklerski BZ WBK

 

 

Wspieramy Twoje inwestycje

W Domu Maklerskim BZ WBK wiemy doskonale, że inwestycje nie są dziełem przypadku. Mamy również świadomość, że podstawą wspierania inwestycji naszych klientów jest dokładne zrozumienie i realizacja ich potrzeb. Dlatego też ciągle pracujemy nad polepszeniem naszej oferty oraz wdrażamy nowoczesne funkcjonalności, które zwiększają wygodę oraz łatwość inwestowania.

 

Oferujemy inwestycje w różnorodne instrumenty finansowe na giełdzie warszawskiej oraz na największych giełdach zagranicznych – m.in. w akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, ETF-y. Klienci DM BZ WBK mogą również składać zapisy na akcje w ramach ofert publicznych.

 

Nasi klienci mogą inwestować komfortowo z wykorzystaniem nowoczesnego serwisu Inwestor online, w którym można aktywować zakładkę Rynek 360 z szybkim dostępem do informacji i transakcji, która stanowi swoiste centrum zarządzania inwestycjami. Mobilny dostęp do giełdy zapewnia aplikacja Inwestor mobile.

 

Inwestorom oferujemy nie tylko program do odbioru notowań online NOL3 z wykresami i wskaźnikami analizy technicznej, ale także profesjonalny program do samodzielnej analizy technicznej AmiBroker, zintegrowany z notowaniami oraz zlecenia zaawansowane dające oszczędność czasu i ograniczające wpływ emocji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

 

Klienci DM BZ WBK mogą liczyć również na wsparcie naszych ekspertów. W serwisie Inwestor online udostępniamy paletę profesjonalnych materiałów analitycznych, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a także usługę Drogowskaz inwestycyjny umożliwiającą otrzymanie odpowiedniego modelu inwestycyjnego wraz z rekomendowanym składem portfela. Rekomendacje te uwzględniają wiedzę i doświadczenie klienta w zakresie inwestycji, sytuację finansową, cele inwestycyjne oraz akceptowany poziom ryzyka. Oferujemy również inne usługi doradcze.
 

Nasz adres

Dom Maklerski BZ WBK
Adres korespondencyjny:
pl. Andersa 5
61-894 Poznań

 

tel.: 61 856 48 80 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
fax: 61 856 47 70
e-mail: sekretariat.dm@bzwbk.pl

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A.

Pliki cookie

2017 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex