Dom Maklerski BZ WBK

 

 

Wspieramy Twoje inwestycje

W Domu Maklerskim BZ WBK wiemy doskonale, że inwestycje nie są dziełem przypadku. Mamy również świadomość, że podstawą wspierania inwestycji naszych klientów jest dokładne zrozumienie i realizacja ich potrzeb. Dlatego też ciągle pracujemy nad polepszeniem naszej oferty oraz wdrażamy nowoczesne funkcjonalności, które zwiększają wygodę oraz łatwość inwestowania.

 

Oferujemy inwestycje w różnorodne instrumenty finansowe na giełdzie warszawskiej - m.in. w akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, ETF-y, a także akcje, obligacje i ETF-y na największych giełdach zagranicznych. Klienci DM BZ WBK mogą również składać zapisy na akcje w ramach ofert publicznych.

 

Nasi klienci mogą inwestować komfortowo z wykorzystaniem nowoczesnego serwisu Inwestor online, w którym można aktywować zakładkę Rynek 360 z szybkim dostępem do informacji i transakcji, która stanowi swoiste centrum zarządzania inwestycjami. Mobilny dostęp do giełdy zapewnia aplikacja Inwestor mobile.

 

Inwestorom oferujemy nie tylko program do odbioru notowań online NOL3 z wykresami i wskaźnikami analizy technicznej, ale także profesjonalny program do samodzielnej analizy technicznej AmiBroker, zintegrowany z notowaniami oraz zlecenia zaawansowane dające oszczędność czasu i ograniczające wpływ emocji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

 

Klienci DM BZ WBK mogą liczyć również na wsparcie naszych ekspertów. W serwisie Inwestor online udostępniamy paletę profesjonalnych materiałów analitycznych, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a także usługę Drogowskaz inwestycyjny umożliwiającą otrzymanie odpowiedniego modelu inwestycyjnego wraz z rekomendowanym składem portfela. Rekomendacje te uwzględniają wiedzę i doświadczenie klienta w zakresie inwestycji, sytuację finansową, cele inwestycyjne oraz akceptowany poziom ryzyka. Oferujemy również inne usługi doradcze.
 

Dyrekcja

Piotr Tomaszewski
Dyrektor Domu Maklerskiego BZ WBK

Nasz adres

Dom Maklerski BZ WBK
Adres korespondencyjny:
pl. Andersa 5
61-894 Poznań

 

tel.: 61 856 48 80 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
fax: 61 856 47 70
e-mail: sekretariat.dm@bzwbk.pl

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A.

Pliki cookie

2018 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993.334.810 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Banku Zachodniego WBK S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex