Hasło maskowane

 

Logowanie z użyciem hasła maskowanego odbywa się bez konieczności podawania w całości hasła podczas logowania, a jedynie wybranych losowo znaków wchodzących w skład hasła. Taki sposób logowania ma za zadanie w znaczącym stopniu podnieść bezpieczeństwo korzystania z systemów transakcyjnych. Przede wszystkim stosowanie hasła maskowanego uniemożliwia internetowym przestępcom przechwycenie całości hasła, a losowy wybór znaków nie pozwoli na poznanie ich pozycji w haśle, ani długości pełnego hasła.

Aby wybrać sposób logowania z hasłem maskowanym należy w opcji "Ustawienia" – "Zmiana PIN" zaznaczyć pole "Zmień swój PIN standardowy niemaskowany na bezpieczniejszy PIN standardowy maskowany" oraz kliknąć przycisk „Zapisz”.

Ponownej zmiany sposobu logowania (z PIN-u maskowanego na PIN standardowy) można dokonać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w serwisie Inwestor online w zakładce "Moje usługi" - "Dyspozycje" - "Dostęp do serwisu Inwestor online/mobile oraz aplikacji Inwestor mobile".

Chęć zmiany hasła PIN z maskowanego na standardowy może zgłosić zarówno właściciel, jak i pełnomocnik do rachunku, jednak dyspozycja będzie dotyczyć tylko osoby, która ją złożyła. Zmiana sposobu logowania nic nie kosztuje, a realizacja zgłoszenia potrwa nie dłużej niż do końca następnego dnia roboczego następującego po dniu złożenia dyspozycji.

 
Pliki cookie

2018 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993.334.810 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Banku Zachodniego WBK S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex