Hasło maskowane

Logowanie z użyciem hasła maskowanego odbywa się bez konieczności podawania w całości hasła podczas logowania, a jedynie wybranych losowo znaków wchodzących w skład hasła. Taki sposób logowania ma za zadanie w znaczącym stopniu podnieść bezpieczeństwo korzystania z systemów transakcyjnych. Przede wszystkim stosowanie hasła maskowanego uniemożliwia internetowym przestępcom przechwycenie całości hasła, a losowy wybór znaków nie pozwoli na poznanie ich pozycji w haśle, ani długości pełnego hasła.

 

Aby wybrać sposób logowania z hasłem maskowanym należy w opcji "Ustawienia" – "Zmiana PIN" zaznaczyć pole "Zmień swój PIN na bezpieczniejszy PIN maskowany". Jeżeli standardowy PIN (przed zmianą na maskowany) ma mniej niż 10 znaków należy najpierw zmienić PIN na dłuższy, w opcji "Ustawienia" – "Zmiana PIN", wprowadzając aktualny PIN oraz dwuktrotnie nowy PIN zawierający od 10 do 20 znaków.

 

Jeżeli standardowy PIN ma co najmniej 10 znaków, zmiana na PIN maskowany wymaga jedynie zaznaczenia pola "Zmień swój PIN na bezpieczniejszy PIN maskowany" oraz kliknięcia przycisku "Zapisz".

 

Ponownej zmiany sposobu logowania (z PIN-u maskowanego na PIN standardowy) można dokonać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w serwisie Inwestor online w zakładce "Moje usługi" - "Dyspozycje" - "Dostęp do serwisu Inwestor online/mobile oraz aplikacji Inwestor mobile".

Chęć zmiany hasła PIN z maskowanego na standardowy może zgłosić zarówno właściciel, jak i pełnomocnik do rachunku, jednak dyspozycja będzie dotyczyć tylko osoby, która ją złożyła. Zmiana sposobu logowania nic nie kosztuje, a realizacja zgłoszenia potrwa nie dłużej niż do końca następnego dnia roboczego następującego po dniu złożenia dyspozycji.

Pliki cookie

2017 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex