Skrócona instrukcja instalacji programu do odbioru notowań w czasie rzeczywistym

 

 

System operacyjny Windows - aplikacja NOL3

1. Uruchom pulpit systemu Windows (7, 8/8.1 lub 10) i zamknij wszystkie okna programów na pulpicie z wyjątkiem przeglądarki internetowej.

2. Jeśli korzystasz z przeglądarki Microsoft, to zwróć uwagę, że NOL3 współpracuje z:

 • Windows Internet Explorer w wersji od 10 do 11 dla pulpitu Windows (nie jest wspierana przeglądarka Microsoft Edge).

Jeśli chcesz korzystać z innej przeglądarki, to rekomendujemy jedną z poniższych w aktualnej wersji:

 • Google Chrome (32-bit lub 64-bit),
 • Mozilla Firefox ESR 32-bit (od 7 marca 2017 r. nie jest wspierana oficjalna Mozilla Firefox 32-bit ze względu na wyłączone wsparcie wtyczek NPAPI od wersji 52+; wersja Mozilla Firefox 64-bit też nie jest kompatybilna). Przeglądarka Mozilla Firefox ESR jest dostępna do pobrania tutaj.

3. Pozostaw jedno okno przeglądarki.

4. Pobierz plik instalacyjny:

 

5. Jeśli na danym komputerze jest już zainstalowana aplikacja NOL3, to przed reinstalacją polecamy jeszcze raz uruchomić dawną wersję NOL3 i wykonać kopię swoich ustawień. Aby zachować bieżące ustawienia NOL3, można zapisać ich kopię na serwerze korzystając z menu głównego NOL3: Sesja -> Eksport sesji do serwera. Można również zapisać ustawienia do pliku nl3 przy pomocy opcji Sesja -> Zapisz sesję jako… i jako folder zapisu wskazać folder swoich dokumentów (nie rekomendujemy zapisywać plików nl3 w folderze instalacji programu NOL3 np. C:\Program Files\NOL3\Notowania OnLine 3.1 DM BZWBK, gdyż pliki te mogą być skasowane podczas reinstalowania NOL3 lub podczas aktualizacji Windows).

6. Zamknij przeglądarkę internetową.

7. Korzystając z dowolnego menedżera plików, np. Eksploratora Windows uruchom pobrany plik NOL3Setup.exe (jeśli nie możesz odnaleźć pliku i nie ma go w folderze/bibliotece Pobrane, to możesz skorzystać z wyszukiwarki systemu Windows, aby łatwo odszukać plik instalacyjny na dysku).

8. Po zezwoleniu na uruchomienie pliku instalacyjnego, pojawi się ekran Kreatora instalacji NOL3.

9. Postępuj według ekranów Kreatora instalacji NOL3 (wymagane jest akceptowanie warunków umowy, wybór Instalacja pełna, potwierdzanie szczegółów instalacji przyciskami "Dalej" oraz "Instaluj").

10. Uruchom przeglądarkę internetową zgodną z NOL3, zaloguj się do serwisu Inwestor online i kliknij przycisk "Uruchom Notowania NOL".

11. Jeśli przeglądarka blokuje próbę uruchomienia niezweryfikowanego dodatku (Wydawca: Comarch S.A.), zezwól na uruchomienie dodatku przeglądarki (w Mozilla Firefox należy dla dodatku Notowania OnLine 3.1 ustawić opcję Zezwój i zapamiętaj oraz potwierdzić OK). Na pytanie Czy na pewno nie chcesz oglądać tej strony? możesz kliknąć "Opuść stronę". Zaloguj się ponownie do Inwestor online i kliknij w przycisk "Uruchom Notowania NOL".

Dalsze wskazówki

Jeżeli masz trudności z zainstalowaniem aplikacji NOL3 to poniżej na tej stronie znajdziesz bardziej szczegółową instrukcję instalacji/ponownej instalacji. Rekomendujemy ponadto zapoznanie się z poniższymi materiałami:

Systemy operacyjne GNU/Linux, Mac OS - aplikacja NOLWeb Streaming Communicator

Aplikacja NOL3 działa wyłącznie w środowisku Windows. Dla systemów GNU/Linux oraz Mac OS przygotowany został dodatek przeglądarki internetowej w zakładce Notowania serwisu Inwestor online, pobierany po kliknięciu przycisku "Pobierz NOL WebStreaming Communicator". Jest wersja tego dodatku również dla środowiska Windows. Opis instalacji dodatku WebStreaming Communicator dla trzech grup systemów operacyjnych dostępny jest na stronie link.
 

Szczegółowy opis instalacji/ponownej instalacji programu do odbioru notowań w czasie rzeczywistym - NOL3

1. Uruchom pulpit systemu Windows (7, 8/8.1 lub 10) i zamknij wszystkie okna programów na pulpicie z wyjątkiem przeglądarki internetowej. Jeśli korzystasz z przeglądarki Microsoft, to zwróć uwagę, że NOL3 współpracuje z:

 • Windows Internet Explorer w wersji od 10 do 11 dla pulpitu Windows (nie jest wspierana przeglądarka Microsoft Edge).

Jeśli chcesz korzystać z innej przeglądarki, to rekomendujemy jedną z poniższych w aktualnej wersji:

 • Google Chrome (32-bit lub 64-bit)
 • Firefox ESR 32-bit (od 7 marca 2017 r. nie jest wspierana oficjalna Mozilla Firefox 32-bit ze względu na wyłączone wsparcie wtyczek NPAPI od wersji 52+; wersja 64-bit nie jest kompatybilna). Przeglądarka ESR jest dostępna do pobrania tutaj.

Jeśli na danym komputerze jest już zainstalowana aplikacja NOL3, to przed reinstalacją polecamy jeszcze raz uruchomić dawną wersję NOL3 i wykonać kopię swoich ustawień. Aby zachować bieżące ustawienia NOL3, można zapisać ich kopię na serwerze korzystając z menu głównego NOL3: Sesja -> Eksport sesji do serwera. Można również zapisać ustawienia do pliku nl3 przy pomocy opcji Sesja -> Zapisz sesję jako… i jako folder zapisu wskazać folder swoich dokumentów (nie rekomendujemy zapisywać plików nl3 w folderze instalacji programu NOL3 np. C:\Program Files\NOL3\Notowania OnLine 3.1 DM BZWBK, gdyż pliki te mogą być skasowane podczas reinstalowania NOL3 lub podczas aktualizacji Windows).

2. W pozycji „Pomoc” na pasku narzędziowym, wybieramy "Notowania", a następnie klikamy w odnośnik "Pobierz plik instalacyjny aplikacji NOL3". Odnośnik do potrzebnego programu instalacyjnego znajdziesz również klikając w menu głównym serwisu Inwestor online: Serwis informacyjny -> O notowaniach giełdowych.


3. W okienku "Pobieranie pliku – ostrzeżenie o zabezpieczeniach" należy wybrać opcję pobrania pliku instalacyjnego na twardy dysk komputera poprzez kliknięcie przycisku "Zapisz"

 

4. W okienku "Zapisywanie jako" należy wybrać miejsce na twardym dysku komputera, gdzie zapisany zostanie plik instalacyjny programu do odbioru notowań w czasie rzeczywistym, a następnie kliknąć przycisk „Zapisz”. W przykładzie wybrano folder "C:\plik instalacyjny nol3".

 

5. Po zakończeniu pobierania pliku w okienku "Pobieranie ukończone" należy kliknąć przycisk „Zamknij”.

6. Przed instalacją programu należy wylogować się z serwisu Inwestor online i koniecznie zamknąć wszystkie uruchomione okna przeglądarki internetowej (ważne zwłaszcza w przypadku przeglądarek Internet Explorer i Mozilla Firefox ESR). Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że instalacja programu odbywa się z poziomu użytkownika o uprawnieniach administratora systemu Windows. Jeżeli w systemie Windows jest tylko jeden profil (podczas logowania nie wybiera się użytkownika), to posiadamy odpowiedni poziom uprawnień.

7. Używając dowolnego menedżera plików, np. Eksploratora Windows należy przejść do folderu, w którym zapisany został plik instalacyjny i dwukrotnie kliknąć w nazwę pliku w celu rozpoczęcia procesu instalacji programu.

8. Jeżeli wyświetlone zostanie okienko "Otwieranie pliku – ostrzeżenie o zabezpieczeniach" z pytaniem Nie można zweryfikować wydawcy. Czy na pewno chcesz uruchomić to oprogramowanie? należy kliknąć przycisk „Uruchom”.

9. W okienku "Instalacja – Notowania OnLine 3.1 DM BZWBK " należy kliknąć przycisk „Dalej >”.

10. Następny krok to zapoznanie się i akceptacja warunków umowy i kliknięcie przycisk „Dalej >”.

11. Należy wybrać miejsce na dysku komputera, w którym zostanie zainstalowany program. Domyślnie program instalacyjny proponuje folder "C:\Program Files (x86)\NOL3\Notowania OnLine 3.1 DM BZWBK " Jeżeli nie chcemy tego zmieniać pozostaje kliknąć przycisk „Dalej >”.

12. Należy wybrać typ instalacji. Zalecane jest pozostawienie Instalacji pełnej, aby na różnych przeglądarkach można było korzystać z NOL3. Zaznaczona opcja "Profile domyślne" spowoduje dodanie przykładowej zakładki, ewentualnie nadpisanie pliku o nazwie "Domyslny.nl3" znajdującego się wcześniej w wybranym folderze. Następnie należy wybrać przycisk „Dalej >”.

 

13. Teraz już można kliknąć przycisk „Instaluj”.

14. Pasek postępu obrazuje proces instalacji programu.

15. Jeśli wcześniej istniały ustawienia programu NOL3 w folderze instalacji jako plik w formacie nl3, to pojawi się komunikat, że plik "Domyslny.nl3" skopiowano pod nową nazwą (rozszerzoną o datę i czas utworzenia tej kopii zapasowej). Po reinstalacji NOL3 będzie można wczytać plik kopii i odzyskać dawne ustawienia zakładek, czcionek, kolorów i wielkości okien.

16. Kreator instalacji pyta się, czy nadpisać plik "Domyslny.nl3", jeśli już jest w folderze instalacji. Można wybrać Tak, gdyż kopia dawnego Domyślny.nl3 krok wcześniej została automatycznie utworzona.

17. Po zakończeniu instalacji programu należy kliknąć przycisk „Zakończ”.

18. Program do odbioru notowań w czasie rzeczywistym został pomyślnie zainstalowany. Plik instalacyjny, zapisany w przykładowym folderze "C:\plik instalacyjny nol3", nie jest już potrzebny do prawidłowego funkcjonowania programu. Możemy go usunąć z twardego dysku lub pozostawić na potrzebę ewentualnego przeinstalowania programu.

19. W celu rozpoczęcia odbioru notowań należy zalogować się do serwisu Inwestor online. Z menu poziomego należy wybrać przycisk z prawej strony na górze ekranu "Uruchom Notowania NOL". Aplikacja do odbioru notowań w czasie rzeczywistym uruchomi się (jeśli aktywowano odbiór notowań giełdowych w serwisie Inwestor online, w menu głównym: Moje usługi -> Notowania i analiza techniczna")

Rozwiązywanie problemów w przeglądarce Internet Explorer

1. W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer [ w systemach 64-bitowych prosimy korzystać z pulpitu systemu Windows oraz domyślnej przeglądarki 32-bitowej, która jest zainstalowana we folderze Pliki programów (x86), C://Program Files (x86)/Internet Explorer/iexplore.exe ] pomimo prawidłowego zainstalowania NOL3 można spotkać się z komunikatem o treści: "Aplikacja NOL nie została jeszcze zainstalowana.".

2. Aby uruchomić aplikację NOL3 należy ukryć komunikat przyciskiem "Zamknij". Następnie zwracamy uwagę na pasek informacyjny z komunikatem o podobnej treści jak: Ta witryna sieci Web chce uruchomić następujący dodatek: "NOL3" z "COMARCH S.A. (niezweryfikowany wydawca)".


IE 11:


 

3. Aby zezwolić na włączenie dodatku aplikacji NOL3, należy kliknąć na pasek informacyjny. W nowszych wersjach Internet Explorer pasek z pytaniem pojawia się u dołu okna przeglądarki.


IE 11:

 

4. Następnie z rozwijanego menu paska informacyjnego należy wybrać opcję "Uruchom dodatek" lub podobny zezwalający na włączenie. Pojawi się komunikat o treści: Czy chcesz uruchomić ten formant ActiveX? Należy kliknąć przycisk "Uruchom" / zaznaczyć "Nie pokazuj ostrzeżenia dla tego programu ponownie" oraz kliknąć "Zezwalaj", aby włączyć dodatek.


IE 11:

 

5. Gdy zostanie wyświetlone pytanie: "Czy na pewno opuścić tę stronę?", to należy kliknąć "Opuść tę stronę".


Po ponownym zalogowaniu można kliknąć w serwisie Inwestor online przycisk "Uruchom Notowania NOL", aby uruchomić NOL3.

Rozwiązywanie problemów w przeglądarce Mozilla Firefox 32-bit (do wersji 51)

Uwaga! Od 7 marca 2017 r. oficjalna Mozilla Firefox 32-bit nie jest kompatybilna z NOL3 ze względu na wyłączenie wsparcia wtyczek NPAPI od wersji 52+. Poleca się wersję ESR 32-bit, aby nadal uruchomić NOL3 pod Mozilla Firefox. Przeglądarka Mozilla Firefox ESR jest dostępna do pobrania tutaj.

1. W przypadku korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox ESR 32-bit (oficjalna Mozilla Firefox 32-bit w wersji 52+ oraz Mozilla Firefox 64-bit nie są kompatybilne), jeśli zainstalowano aplikację NOL3 oraz aktywowano notowania, ale dodatek nie uruchamia się i prezentowany jest komunikat o tym, że wtyczka NOL3 nie została zainstalowana, to być może po instalacji programu NOL3 nie było ponownego uruchomienia przeglądarki.
Poleca się, aby w Mozilla Firefox ESR 32-bit dla zainstalowanych wtyczek NOL WebStreaming Communicator Plugin oraz Notowania OnLine 3.1 Plugin ustawić "Zawsze aktywuj". Konfigurację tę można dokonać na stronie about:addons (należy wpisać w pasek adresu about:addons lub z menu przeglądarki wybrać opcję Narzędzia -> Dodatki lub użyć skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+A):
.

2. Jeśli po kliknięciu w przycisk Uruchom Notowania NOL brakuje uruchomienia zainstalowanej aplikacji do odbioru notowań i wyświetla się u góry ekranu pytanie „Pozwolić witrynie www.inwestoronline.pl uruchomić wtyczkę „Notowania Online 3.1”?”, to należy kliknąć przycisk „Zezwól...”.,

Następnie należy wybrać opcję „Pozwól i zapamiętaj”:

Jeśli pojawia się okno dodatków z pytaniem „Pozwolić witrynie www.inwestoronline.pl na uruchamianie wtyczek?”, to należy dla „Notowania OnLine 3.1” wybrać opcję „Pozwól i zapamiętaj” oraz potwierdzić ustawienie przyciskiem „OK”:

3. Jeśli po kliknięciu w przycisk Uruchom Notowania NOL nie ma uruchomienia zainstalowanej aplikacji do odbioru notowań a przed paskiem adresu pojawia się podświetlona na błękitno ikona dodatków, to należy kliknąć w tę ikonę.


Następnie po wyświetleniu okna ustawień dodatków, należy dla „Notowania Online 3.1” zmienić wybór z „Zablokuj wtyczkę” na „Pozwól i zapamiętaj”.

Kliknięcie w OK zapisuje ustawienie:

4. Gdy NOL3 włączył się, ale jest ze statusem OFF-LINE i czerwoną ikoną statusu, to proszę upewnić się, że w przeglądarce Windows Internet Explorer w menu "Narzędzia" (lub w menu "Plik") opcja "Pracuj w trybie offline" nie jest zaznaczona.

Rozwiązywanie problemów w przeglądarce Google Chrome (32-bit, 64-bit)

1. W przypadku korzystania z przeglądarki internetowej Google Chrome 32-bit lub 64-bit potrzebne jest zainstalowanie nowej wersji NOL3 (co najmniej z 13.10.2015 r., 3.1.15.18.I.3), która posiada komponent Aplikacja uruchamiająca dla Chrome.

Aplikacja uruchamiająca dla Chrome to program NOL3Starter.exe, który zostaje automatycznie wystartowany po jego instalacji a następnie wraz z każdym zalogowaniem się do systemu Windows.

 • Aby aplikacja NOL3Starter.exe funkcjonowała z sukcesem należy:
 • zezwolić na uruchomienie programu NOL3Starter.exe, gdy Kontrola konta użytkownika systemu Windows wyświetli odpowiednio pytanie o zezwolenie na uruchomienie,
 • odblokować NOL3Starter, aby program ten mógł łączyć się z siecią lokalną (zazwyczaj zapora systemu Windows lub inny firewall przy pierwszym uruchomieniu NOL3 wyświetli pytanie o zgodę na odblokowanie - wtedy należy potwierdzić klawiszem odblokowania zgodę na łączenie się NOL3Starter z siecią; poza tym można samodzielnie dodać wyjątek do zapory zgodnie z instrukcją użytkownika danego programu firewall/antywirusowego),
 • uruchomić NOL3Starter.exe korzystając z skrótu w Menu Windows: Przycisk Start-> Wszystkie Programy/Aplikacje -> NOL3Starter -> NOL3Starter, jeśli nie ma pewności, że program wystartował automatycznie (np. pojawił się komunikat o zablokowaniu próby uruchomienia NOL3Starter.exe przez program antywirusowy).

Rozwiązywanie problemów w przeglądarce Opera (do wersji 31)

1. W przypadku korzystania z oprogramowania Opera w wersji od 15 do 31 dla Windows (Opera w wersji 32 i nowszej nie wspiera wtyczki NOL3) potrzebne jest zainstalowanie komponentu "Plugin dla Safari".

2. W przypadku korzystania z oprogramowania Opera w wersji poniżej 15 dla Windows potrzebne jest zainstalowanie oprogramowania Java, aby korzystać z NOL3. Wskazane jest, aby instalować kolejno najnowszą wersję programów: Opera oraz Java (JRE), potem NOL3. Podczas instalacji programu Opera należy pozostawić domyślne właściwości instalacji (w szczególności domyślny folder instalacji). Ze strony java.com należy pobrać i zainstalować oprogramowanie Java (również nie zmieniamy domyślnego miejsca instalacji programu). Podczas instalacji Javy przeglądarka Opera powinna być zamknięta (można zweryfikować poprawność funkcjonowania Javy, otwierając w przeglądarce Opera stronę http://www.java.com/pl/download/installed.jsp ). Na końcu należy zamknąć wszystkie okna przeglądarek i zainstalować NOL3 zgodnie z powyższą instrukcją. Później należy kliknąć w menu przeglądarki Opera: Narzędzia -> Preferencje -> Zaawansowane -> Zawartość, i upewnić się, że pole "Włącz obsługę wtyczek" jest zaznaczone. Po wykonaniu całej procedury należy zrestartować komputer.

Niezależnie od przeglądarki: Jak dodać https://www.inwestoronline.pl do "Zaufane witryny" ?

Rekomendujemy dodanie adresu https://www.inwestoronline.pl do "Zaufane witryny". Zalecamy to niezależnie od przeglądarki, przy pomocy której będziemy korzystać z Inwestor online oraz programu NOL3. Umożliwi to pracę takich funkcjonalności programu NOL3 jak DDE Manager oraz API dla AmiBroker.

1. Wyświetl okno Opcje internetowe:
- Przeglądarka Internet Explorer:

 • W menu Internet Explorer kliknij "Narzędzia".
 • Kliknij "Opcje internetowe".- Przeglądarka Chrome:
 • W menu Chrome kliknij ikonę z 3 kropkami w górnym prawym rogu przeglądarki.
 • Kliknij "Ustawienia".
 • Kliknij link "Pokaż ustawienia zaawansowane" u dołu strony.
 • W części "Sieć" kliknij "Zmień ustawienia serwera proxy".

- pulpit Windows, aby wyświetlić okno Opcje internetowe:
 • w Windows 7 należy kliknąć przycisk "Start", opcję "Panel sterowania" i w kategorii: "Sieć i Internet" znaleźć "Opcje internetowe";
 • w Windows 8 po wskazaniu kursorem myszy na prawy górny róg pulpitu i kliknięciu w koło zębate, z menu wybrać "Panel sterowania", następnie w kategorii: "Sieć i Internet" znaleźć "Opcje internetowe";
 • w Windows 10 należy kliknąć prawym klawiszem myszy w przycisk Windows: "Start", wybrać "Panel sterowania" z menu rozwijanego, kliknąć w odnośnik "Sieć i Internet", kliknąć w link "Opcje internetowe").

2. W oknie "Opcje internetowe" należy przywołać ma pierwszy plan zakładkę "Zabezpieczenia"...3. ... kliknąć w ikonę "Zaufane witryny", później przycisk "Witryny".4. Następnie należy wpisać adres https://www.inwestoronline.pl w polu "Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy" i kliknąć przycisk "Dodaj".5. Później należy kliknąć przycisk "Zamknij".

 

Przewodnik o funkcjonalnościach NOL3

Po uruchomieniu aplikacji NOL3 w menu Pomoc - Przewodnik lub pod klawiszem F1 dostępna jest pomoc opisująca opcje programu.


Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2017 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993.334.810 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex