Nasze portfele wzorcowe dostępne w ramach usługi Rachunek z Doradztwem oparte są na selekcji niedowartościowanych fundamentalnie spółek i wyraźnie pokonują swoje benchmarki. W efekcie portfel wzorcowy bezpośredni reprezentujący akcyjną strategię inwestycyjną (o najwyższym poziomie ryzyka) w okresie 30.11.2011 – 30.11.2016 wypracował stopę zwrotu na poziomie 103,9%.


Nasze portfele wzorcowe konstruujemy z największą pieczołowitością, i zgodnie z najwyższymi standardami inwestycyjnymi.
Portfele wzorcowe uwzględniają potrzeby naszych klientów. Dla nas inwestycje nie są dziełem przypadku, co widać po naszych wynikach.
Stopy zwrotu naszych portfeli wzorcowych bezpośrednich w porównaniu do benchmarku (wskaźnik odniesienia) na dzień 30.11.2016


Portfel

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok

5 lat

(30.11.2015-30.11.2016)

(30.11.2014-30.11.2015)

(30.11.2013-30.11.2014)

(30.11.2012-30.11.2013)

(30.11.2011-30.11.2012)

(30.11.2011-30.11.2016)

Portfel

Benchmark

Portfel

Benchmark

Portfel

Benchmark

Portfel

Benchmark

Portfel

Benchmark

Portfel

Benchmark

Akcyjny

6,5%

1,6%

3,9%

-10,0%

0,8%

-2,7%

54,2%

21,3%

18,6%

13,9%

103,9%

22,9%

Zrównoważony

3,7%

1,7%

2,6%

-4,0%

4,5%

4,0%

30,4%

12,0%

15,6%

13,5%

67,7%

29,1%

Stabilny wzrost

2,1%

0,9%

2,9%

-1,7%

6,0%

6,7%

19,9%

8,3%

13,2%

13,1%

51,1%

29,8%

Obligacyjny

0,8%

-0,4%

2,5%

1,8%

8,1%

10,7%

3,6%

3,1%

10,8%

12,7%

28,2%

30,5%


Stopy zwrotu portfeli wzorcowych światowych na dzień 30.11.2016.


Portfel

1 rok

1 rok

1 rok

1 rok

4 lata

(30.11.2015-30.11.2016)

(30.11.2014-30.11.2015)

(30.11.2013-30.11.2014)

(30.11.2012-30.11.2013)

(30.11.2012-30.11.2016)

Portfel

Benchmark

Portfel

Benchmark

Portfel

Benchmark

Portfel

Benchmark

Portfel

Benchmark

Akcyjny

-2,1%

2,5%

17,2%

2,7%

-1,8%

-

50,3%

-

69,4%

-

Zrównoważony

-1,8%

1,4%

10,1%

2,3%

-0,7%

-

25,6%

-

34,9%

-

Stabilny wzrost

-0,9%

0,7%

7,0%

1,9%

2,9%

-

17,7%

-

28,5%

-


Zapoznaj się z przyjętą metodologią oraz innymi, istotnymi informacjami dostępnymi w sekcji INNE ISTOTNE INFORMACJE.


Wypełnij Formularz


RACHUNEK Z DORADZTWEM – WZORCOWY PORTFEL NA TWOIM RACHUNKU

Rachunek z Doradztwem to usługa, której celem jest zaoferowanie doradztwa w zakresie portfelowego podejścia do inwestycji. Specjalnie z myślą o Rachunku z Doradztwem przygotowaliśmy portfele wzorcowe reprezentujących różne strategie inwestycyjne.


Wybierz Rachunek z Doradztwem jeśli:

 • chcesz podążać za portfelem wzorcowym reprezentującym jeden ze zdyscyplinowanych stylów inwestycyjnych zbudowanych przez ekspertów DM BZ WBK,
 • oczekujesz wsparcia przy każdej decyzji inwestycyjnej dotyczącej wybranego portfela wzorcowego, jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad własnymi inwestycjami,
 • poszukujesz skutecznej metody na efektywne kosztowo oraz mało absorbujące realizowanie zleceń giełdowych.
 • STRATEGICZNE DORADZTWO INWESTYCYJNE – INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO INWESTYCJI

  Dla klientów poszukujących najwyższej jakości rozwiązań inwestycyjnych mamy specjalną ofertę – Strategiczne Doradztwo Inwestycyjne.
  W ramach tej usługi stawiamy na realizację kompleksowego procesu inwestycyjnego – od zbadania Twojej indywidualnej sytuacji, po zdefiniowanie i zrealizowanie konkretnych propozycji inwestycyjnych, a później monitorowanie wyników inwestycyjnych.


  Wybierz Strategiczne Doradztwo Inwestycyjne jeśli:

 • poszukujesz profesjonalnych, indywidualnie dostosowanych rozwiązań oferowanych przez partnera z bogatym doświadczeniem w inwestycjach,
 • oczekujesz rekomendacji w zakresie szerokiej palety produktów inwestycyjnych ze strony swojego doradcy,
 • chcesz realizować zdyscyplinowany proces inwestycyjny oparty na długoterminowej, strategicznej alokacji portfela przy zachowaniu pełnej kontroli nad własnymi inwestycjami.

 • WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY!


  W celu zamówienia bieżącego raportu zawierającego szczegółowe wyniki portfeli
  w Doradztwie inwestycyjnym oraz w celu zamówienia kontaktu z doradcą
  DM BZ WBK prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
  Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.