NAGRODY

Najlepsi uczestnicy konkursu Inwestycyjnego Forex
DM BZ WBK 2013 otrzymali nagrody o wartości ponad 100.000 zł.

Ranking generalny Rankingi tygodniowe - 8 tygodni
I miejsce 20 000 zł I miejsce 2 000 zł
II miejsce 10 000 zł II miejsce 1 000 zł
III miejsce 5 000 zł III miejsce 500 zł

POZNAJ ZWYCIĘZCÓW

Poniżej prezentujemy zwycięzców Konkursu Inwestycyjnego Forex DM BZ WBK 2013.

RANKING GENERALNY (ZWYCIĘZCY)
Lp Pseudonim Wartość nagrody
1 janek91 20 000 zł
2 stagor2691 10 000 zł
3 WALDEK 5 000 zł
RANKING TYGODNIOWY (2 000 zł)
Lp Pseudonim Wartość nagrody
1 tomasz85 2 000 zł
2 STAN 2 000 zł
3 Nyxathid 2 000 zł
4 foxxik555 2 000 zł
5 president 2 000 zł
6 Nyxathid 2 000 zł
7 Nyxathid 2 000 zł
8 STAN 2 000 zł
RANKING TYGODNIOWY (1 000 zł)
Lp Pseudonim Wartość nagrody
1 foxxik555 1 000 zł
2 kostka1993 1 000 zł
3 grzegrza 1 000 zł
4 abit 1 000 zł
5 wojt 1 000 zł
6 CityBoy 1 000 zł
7 Bronowice 1 000 zł
8 Rafino93 1 000 zł
RANKING TYGODNIOWY (500 zł)
Lp Pseudonim Wartość nagrody
1 JOWITKA1972 500 zł
2 TomB 500 zł
3 PAWCIO1995 500 zł
4 Nyxathid 500 zł
5 WinniethePooh 500 zł
6 Onotikulamutat... 500 zł
7 tomasz85 500 zł
8 Dezintegrator 500 zł

Uprawnieni do odbioru Premii 500 zł


Zapoznaj się ze szczegółami przebiegu zakończonych tygodni konkursu

ZASADY

Konkurs Inwestycyjny Forex DM BZ WBK 2013 organizowany był przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Uczestnicy Konkursu rywalizowali na platformie Inwestor online FX, inwestując swoje pieniądze na rzeczywistym Rachunku Forex. Dla celów Konkursu, pod pojęciem Rachunek Forex, rozumie się rejestr instrumentów OTC i rejestr pieniężny OTC, dostępny w ramach platformy MT4 poprzez serwis transakcyjny Inwestor online FX, prowadzony przez Organizatora.

Konkurs trwał osiem tygodni – od 6 października 2013 roku do 29 listopada 2013 roku.

Uczestnicy Konkursu rywalizowali o uzyskanie trzech najwyższych stóp zwrotu w ośmiu następujących po sobie rankingach tygodniowych oraz trzech najwyższych stóp zwrotu w rankingu generalnym. Jeden uczestnik mógł otrzymać zarówno nagrodę główną, jak i jedną lub więcej nagród tygodniowych. Zasady obliczania generalnej jak i tygodniowej stopy zwrotu zostały określone w Regulaminie Konkursu Inwestycyjnego Forex DM BZ WBK.

Dodatkowo, niezależnie od wyników rankingów, uczestnik Konkursu mógł zdobyć jednorazową premię w wysokości 500 zł, jeżeli dokonał co najmniej 25 zyskownych transakcji oraz osiągnął dodatnią stopę zwrotu w okresie uczestnictwa w Konkursie na Rachunku Forex, po tych transakcjach. Premię otrzymło 80 uczestników konkursu. Zasady obliczania stopy zwrotu zostały określone w Regulaminie Konkursu.

Uczestnik Konkursu mógł posiadać tylko jeden Rachunek Forex, który brał udział w Konkursie.

REGULAMIN KONKURSU Inwestycyjnego Forex DM BZ WBK 2013 PDF

KONTAKT

Dom Maklerski BZ WBK S.A.
Pl. Wolności 15
60-967 Poznań

Zespół Sprzedaży Usług OTC

Telefon (w dni robocze w godz. 9:00-17:00):
+48 61 286 9854
+48 61 286 9865
(koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

E-mail: dm.forex@bzwbk.pl

Zespół Contact Center

Telefon (w dni robocze przez całą dobę, od godz. 22:00 w niedzielę do godz. 22:00 w piątek):
801 36 46 36
+48 61 856 44 44
(koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

E-mail: dm.inwestor@bzwbk.pl

Organizatorem Konkursu Inwestycyjnego Forex DM BZ WBK 2013 jest Dom Maklerski BZ WBK S.A. Premia wliczana jest do puli nagród w Konkursie. Informacji o zasadach Konkursu, nagrodach, warunkach ich otrzymania, zasadach przyznawania Premii, szukaj w Regulaminie Konkursu dostępnym na http://www.dmbzwbk.pl/forex/forex.html. Dom Maklerski BZ WBK S.A. zwraca uwagę , że zachowanie inwestora na rachunku demo będzie odbiegać od zachowania w przypadku zaangażowania realnych środków. Dużą rolę na rachunku realnym odgrywać będą emocje. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestor powinien zapoznać się z informacją na temat ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty pochodne rynku OTC. Informacji o ryzyku, zasadach świadczenia usług w zakresie instrumentów OTC (w tym Regulamin, informacji o opłatach i prowizjach) szukaj na http://www.dmbzwbk.pl/forex/forex.html Dom Maklerski BZ WBK S.A. - siedziba w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000006408. Kapitał zakładowy - 44 973 500 zł, w całości wpłacony. NIP 778-13-59-968. 801 36 46 36 i 61 856 44 44 - koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.